Tîm Llywyddol UCAC:

Llywydd Cenedlaethol 2019-20: Julia James
Is-lywydd Cenedlaethol: Eirlys Edwards
Cyn-lywydd Cenedlaethol: Roger Vaughan
 


Llywydd Cenedlaethol 2018-19: Roger Vaughan
Is-lywydd Cenedlaethol: Julia James
Cyn-lywydd Cenedlaethol: Phil HigginsonCyngor Cenedlaethol UCAC

 
Mae'r aelodau canlynol yn cynrychioli'r siroedd ar Gyngor Cenedlaethol UCAC.
 
Blaenau Gwent a Chaerffili 
i'w benodi
 
Bro Morgannwg
i'w benodi
 
Caerdydd
Alun Higham, Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd 
 
Caerfyrddin
Elen Davies, Canolfan Gymraeg Cwm Gwendraeth 
Noir Jones
 
Castell-nedd Port Talbot ac Abertawe
Chris Shaw, Ysgol Gyfun Gymraeg Bryntawe
Rhun Llwyd, Ysgol Gyfun Gymraeg Bryntawe
 
Ceredigion
Julia James, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi 
Heulwen Howells
 
Conwy
Gwynn Griffith, Ysgol Gynradd Llanddoged, Llanrwst 
Eirlys Edwards, Ysgol Gynradd Cerrigydrudion
 
Dinbych
i'w benodi
 
Y Fflint
David Gregory, Ysgol Uwchradd Maes Garmon, Yr Wyddgrug 
 
Gwynedd
Dilwyn Ellis Hughes, Ysgol Glan y Môr, Pwllheli 
Roger Vaughan, Ysgol Uwchradd Eifionydd 
Elfed ap Gomer, Ysgol Uwchradd Ardudwy 
Nic Ros, Ysgol Uwchradd Ardudwy
Dafydd Rhys, Coleg Harlech (yn cynrychioli’r Adran Addysg Bellach)
 
Mynwy, Torfaen a Chasnewydd
Dewi Owen, Ysgol Gyfun Gwynllyw
 
Penfro
Aled Davies, Ysgol Gynradd Glan Cleddau
Gwenno Wyn, Ysgol Gyfun y Preseli 
 
Pen-y-bont ar Ogwr
i'w benodi
 
Powys
Huw Richards, Ysgol Uwchradd Caereinion
 
Rhondda Cynon Taf a Merthyr Tudful
Joy Glyn
Jayne Rees
 
Wrecsam
Geraint Phillips, Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam 
 
Ynys Môn
Awel Glyn, Ysgol Uwchradd Bodedern