Mae gan UCAC 17 o Gymdeithasau Sir.  Mae gan bob sir ei swyddogion sirol, ac fe gynrychiolir pob Cymdeithas Sir ar Gyngor Cenedlaethol UCAC ac yn y Gynhadledd Flynyddol. 
 
Trwy fynychu cyfarfodydd y Gymdeithas Sir a’r Gynhadledd Sir gall aelodau UCAC ddod yn rhan o gyfundrefn ddemocrataidd UCAC a sirchau bod yr Undeb yn parhau i leisio barn trwch yr aelodau.

Cynadleddau Sir Tymor y Gwanwyn 2020

Dyddiad 

Sir 

Lleoliad 

Amser 

30.1.20 

Conwy 

I'w gadarnhau 

 

22.1.20 

Sir Gâr 

Cottage Inn, PentrefelinLlandeilo SA19 6SD 

4.30 

3.2.20 

Rhondda Cynon Taf a Merthyr 

 

Upper Boat Inn, Williams Place, Upper Boat, Pontypridd
CF37 5BH
 

4.30 

28.01.20 

Powys 

Cann Offis 

4.30 

29.1.20 

Gwynedd (De) 

George, Penmaenpool 

4.45 

23.1.20 

Gwynedd (Gogledd) 

Y Celt, Caernarfon 

4.45 

6.2.20 

Wrecsam 

Ysgol ID Hooson, Y Rhos 

4.30 

 

Fflint 

I'w gadarnhau 

 

 

Bro Morgannwg 

I'w gadarnhau 

 

 

Ynys Môn 

I'w gadarnhau 

 

17.01.20

Castell Nedd, Port Talbot ac Abertawe 

Pumphouse Abertawe 

4.30 

 

Dinbych 

I'w gadarnhau 

 

 

Mynwy, Torfaen a Chasnewydd 

Ashbridge Inn Avondale Road, Pontrhydyrun, Cwmbran,
NP44 1DE

4.00

 

Blaenau Gwent a Chaerffili 

I'w gadarnhau 

 

 

Sir Benfro 

Ysgol y Preseli 

4.15 

 

Pen y Bont ar Ogwr 

I'w gadarnhau 

 

30.01.20 

Ceredigion 

Swan, Llanon 

4.15 

 

Caerdydd 

I'w gadarnhau 

 


Ysgrifenyddion Sir UCAC 2018-19

Abertawe: Chris Shaw, Ysgol Bryn Tawe
 
Blaenau Gwent a Chaerffili: i'w penodi

Bro Morgannwg: i'w penodi
 
Caerdydd: Nia Land, Ysgol Bro Edern
 
Caerfyrddin: Elen Davies, Athrawes Gwella'r Gymraeg, Sir Gaerfyrddin
 
Castell-nedd a Phort Talbot: Ashley Davies
 
Ceredigion: Julia James, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi
 
Conwy: Gwynn Griffith
 
Dinbych: Garmon Salisbury
 
Y Fflint: David Gregory, Ysgol Uwchradd Maes Garmon
 
Gwynedd: Dilwyn Ellis Hughes
 
Mynwy, Torfaen a Chasnewydd: Nia Goode, Ysgol Gyfun Gwynllyw
 
Penfro: Aled Davies, Ysgol Gynradd Glan Cleddau
 
Pen-y-bont ar ogwr: i'w penodi
 
Powys: Huw Richards
 
Rhondda Cynon Taf a Merthyr Tudful: Sian Cadifor
 
Wrecsam:Geraint Phillips, Ysgol Gyfun Morgan Llwyd
 
Ynys Mon: i'w penodi
 
 

 Gogledd
 

Conwy

Dinbych

Fflint

Gwynedd

Wrecsam

Ynys Môn

 Canolbarth a'r
De-orllewin

Caerfyrddin

Castell-nedd, Port Talbot ac Abertawe

Ceredigion

Penfro

Powys

 De-ddwyrain
 

Blaenau Gwent a Chaerffili

Bro Morgannwg

Caerdydd

Mynwy, Torfaen a Chasnewydd

Pen-y-bont ar Ogwr

Rhondda Cynon Taf a Merthyr Tudful

  Cyngor
i aelodau

Os ydych chi’n aelod o UCAC ac angen cyngor, rydym yma i’ch helpu.

Mae taflenni gwybodaeth UCAC i'w gweld yma, ond os ydych angen cymorth pellach, cysylltwch â ni.