Prif gyfrifoldebau’r Adran yw ymateb i ddogfennau ymgynghorol sydd yn ymwneud â chyflogau, pensiynau ac amodau gwaith athrawon a darlithwyr. Yr Adran hon sydd yn paratoi a chyflwyno tystiolaeth i’r Corff Adolygu Cyflogau Athrawon.
 
Aelodau’r Adran yw:
  • Gareth Morgan, Swyddog Maes y Canolbarth a'r De-orllewin(Ysgrifennydd yr Adran) Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld.  / 01970 639 950
  • Llywydd Cenedlaethol 
  • Elaine Edwards, Ysgrifennydd Cyffredinol 
  • Rebecca Williams, Swyddog Polisi
  • Dilwyn Ellis Hughes (Cynrychiolydd y Cyngor)
  • Carwyn Williams
  • Donna George
  • Leah Slaymaker