Mae’r Pwyllgor yn cyfarfod ar ôl y Cynadleddau Sirol i drafod y cynigion a gyflwynwyd gerbron agenda’r Gynhadledd Flynyddol ac i argymell i’r Cyngor sut y gellir gweinyddu busnes y Gynhadledd.
 
Mae’r Pwyllgor hefyd yn cyfarfod cyn agor y Gynhadledd neu yn ystod y Gynhadledd i ystyried unrhyw gynigion brys a gyflwynir iddo. Aelodau’r Pwyllgor sydd yn gyfrifol am gadw amser a chyfrif pleidleisiau yn ystod y Gynhadledd.
 
Aelodau’r Pwyllgor yw:
  • Elaine Edwards, Ysgrifennydd Cyffredinol (Ysgrifennydd yr Adran) Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld. / 01970 639 950 
  • Llywydd Cenedlaethol (Cadeirydd y Pwyllgor)
  • Is-lywydd Cenedlaethol
  • Trysorydd Cenedlaethol
  • 2012-15: Rosemary Thomas, Wil Parry, Bethan Davies
  • 2013-2016: Bethan Llywelyn Davies, Raymond Wheldon Roberts, Bethan Edwards