UCAC's Presidential Team 2019-20

National President: Julia James
Vice-President: Eirlys Edwards
Former President: Roger Voughan

 

UCAC's National Council

The following members represent the counties on UCAC's National Council:

Blaenau Gwent a Chaerffili 
to be appointed
 
Bro Morgannwg
to be appointed
 
Caerdydd
Nia Land, Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Edern
 
Caerfyrddin
Elen Davies, Canolfan Gymraeg Cwm Gwendraeth
Laurna Lewis-Davies, Ysgol Gynradd Penygroes 
Glyn Brodrick
 
Castell-nedd Port Talbot ac Abertawe
Chris Shaw, Ysgol Gyfun Gymraeg Bryntawe
Rhun Llwyd
Noir Jones
 
Ceredigion
Julia James, Ysgol Gyfun Bro Teifi
Phil Higginson
 
Conwy
Gwynn Griffith, Ysgol Gynradd Llanddoged, Llanrwst 
Eirlys Edwards, Ysgol Gynradd Cerrigydrudion
 
Dinbych
to be appointed
 
Y Fflint
David Gregory, Ysgol Uwchradd Maes Garmon, Yr Wyddgrug 
 
Gwynedd
Dilwyn Ellis Hughes
Roger Vaughan, Ysgol Uwchradd Eifionydd 
Noel Dyer
Elfed ap Gomer
Dafydd Rhys
 
Mynwy, Torfaen a Chasnewydd
Dewi Owen, Ysgol Gyfun Gwynllyw
 
Penfro
Aled Davies, Ysgol Glancleddau
Gwenno Wyn, Ysgol Gyfun y Preseli 
 
Pen-y-bont ar Ogwr
to be appointed
 
Powys
Huw Richards, Ysgol Uwchradd Caereinion 
 
Rhondda Cynon Taf a Merthyr Tudful
Joy Glyn
Jayne Rees
 
Wrecsam
Ioan Rhys Jones, Ysgol Morgan Llwyd, Wrecsam 
 
Ynys Môn
Awel Glyn, Ysgol Uwchradd Bodedern