1 Rhagfyr 2015

Chwilio am anrheg arbennig i berson arbennig?

I ddathlu agoriad siop newydd Rhiannon yn Aberystwyth, mae Gemwaith Rhiannon yn cynnig 10% o ddisgownt i aelodau UCAC yn eu siop yn Aberystwyth a Thregaron drwy gydol mis Rhagfyr 2015*.

Mae UCAC yn falch i gynnig y budd arbennig hwn i'n haelodau i gyd-fynd â dathliadau'r undeb yn 75 mlwydd oed. Mae'r berthynas rhwng UCAC  a Gemwaith Rhiannon wedi'i sefydlu ers blynyddoedd bellach gyda'r gemydd yn crefftio medal unigryw a chaiff ei chyflwyno i Lywydd Cenedlaethol UCAC bob blwyddyn.

I weld rhagor o'r gostyngiadau sy'n cael eu cynnig i aelodau UCAC, cliciwch yma.

*Mae’r gostyngad o 10% ond yn ddilys pan dangosir carden aelodaeth UCAC cyfoes yn Siop Rhiannon yn Tregaron ac Aberystwyth, nid ar y wefan. Nid yw’r gostyngiad yn hwn yn medru cael ei ddefnyddio ar y cud gyda[in addition to] unrhyw gostyngiad arall yn Siop Rhiannon Tragaron ac Aberystwyth.