Mae gan UCAC 17 o Gymdeithasau Sir.  Mae gan bob sir ei swyddogion sirol, ac fe gynrychiolir pob Cymdeithas Sir ar Gyngor Cenedlaethol UCAC ac yn y Gynhadledd Flynyddol. 
 
Trwy fynychu cyfarfodydd y Gymdeithas Sir a’r Gynhadledd Sir gall aelodau UCAC ddod yn rhan o gyfundrefn ddemocrataidd UCAC a sirchau bod yr Undeb yn parhau i leisio barn trwch yr aelodau.
 

Cynadleddau Sir Tymor y Gwanwyn 2019

Dyddiad

Sir

Lleoliad

Amser

Ionawr 17

Conwy

Amser da

Lluniaeth ar ôl y cyfarfod

4:45

Ionawr 17

Sir Gar

White Hart Inn, Llandeilo

4:30

Ionawr 23

Rhondda Cynon Taf a Merthyr

Canolfan Gartholwg

4:30

Ionawr 24

Powys

Cann Offis

Lluniaeth ar ôl y cyfarfod

4:30

Ionawr 24

Gwynedd (De)

Yr Eagles, Llanuwchllyn

Lluniaeth ar ôl y cyfarfod

4:30

Ionawr 29

Dinbych

Ysgol Dyffryn Conwy

 

Ionawr 31

Gwynedd (Gogledd)

Gwesty’r Celt Caernarfon

Lluniaeth ar ôl y cyfarfod

4:30

Ionawr 31

Mynwy, Torfaen a Chasnewydd

Dragonfly, Casnewydd
 Lluniaeth ar ôl y cyfarfod

4:30

Chwefror 1

Wrecsam

Saith Seren, Wrecsam

Gwylio gem Cymru vs Ffrainc ar ôl y cyfarfod

 

Chwefror 6

Fflint

I’w gadarnhau

 

Chwefror 8

Castell Nedd Port Talbot ac Abertawe

Pump House, Abertawe

4:30

Chwefror 20

Sir Benfro

Ysgol Caer Elen, Hwlffordd

4.15

Chwefror 21

Ceredigion

Tafarn Ffostrasol

Lluniaeth ar ôl y cyfarfod

4.00

 

Ynys Môn

I’w gadarnhau

 

 

Bro Morgannwg

I’w gadarnhau

 

 

Pen y Bont ar Ogwr

I’w gadarnhau

 

 

Caerdydd

I’w gadarnhau

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ysgrifenyddion Sir UCAC 2018-19

Abertawe: Chris Shaw, Ysgol Bryn Tawe
 
Blaenau Gwent a Chaerffili: i'w penodi

Bro Morgannwg: i'w penodi
 
Caerdydd: Nia Land, Ysgol Bro Edern
 
Caerfyrddin: Elen Davies, Athrawes Gwella'r Gymraeg, Sir Gaerfyrddin
 
Castell-nedd a Phort Talbot: Ashley Davies
 
Ceredigion: Julia James, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi
 
Conwy: Gwynn Griffith
 
Dinbych: Garmon Salisbury
 
Y Fflint: David Gregory, Ysgol Uwchradd Maes Garmon
 
Gwynedd: Dilwyn Ellis Hughes
 
Mynwy, Torfaen a Chasnewydd: Nia Goode, Ysgol Gyfun Gwynllyw
 
Penfro: Aled Davies, Ysgol Gynradd Glan Cleddau
 
Pen-y-bont ar ogwr: i'w penodi
 
Powys: Huw Richards
 
Rhondda Cynon Taf a Merthyr Tudful: Sian Cadifor
 
Wrecsam:Geraint Phillips, Ysgol Gyfun Morgan Llwyd
 
Ynys Mon: i'w penodi
 
 

 Gogledd
 

Conwy

Dinbych

Fflint

Gwynedd

Wrecsam

Ynys Môn

 Canolbarth a'r
De-orllewin

Caerfyrddin

Castell-nedd, Port Talbot ac Abertawe

Ceredigion

Penfro

Powys

 De-ddwyrain
 

Blaenau Gwent a Chaerffili

Bro Morgannwg

Caerdydd

Mynwy, Torfaen a Chasnewydd

Pen-y-bont ar Ogwr

Rhondda Cynon Taf a Merthyr Tudful

  Cyngor
i aelodau

Os ydych chi’n aelod o UCAC ac angen cyngor, rydym yma i’ch helpu.

Mae taflenni gwybodaeth UCAC i'w gweld yma, ond os ydych angen cymorth pellach, cysylltwch â ni.