Mae gan UCAC 17 o Gymdeithasau Sir.  Mae gan bob sir ei swyddogion sirol, ac fe gynrychiolir pob Cymdeithas Sir ar Gyngor Cenedlaethol UCAC ac yn y Gynhadledd Flynyddol. 
 
Trwy fynychu cyfarfodydd y Gymdeithas Sir a’r Gynhadledd Sir gall aelodau UCAC ddod yn rhan o gyfundrefn ddemocrataidd UCAC a sirchau bod yr Undeb yn parhau i leisio barn trwch yr aelodau.
 

Cynadleddau Sir Tymor y Hydref 2018

Dyddiad

Sir

Lleoliad

Amser

26 Medi

Conwy

Ysgol y Creuddyn

4.30

27 Medi

Gwynedd

Celt Caernarfon, Caernarfon

4.30

10 Hydref

Penfro

Ysgol Arberth,  Narberth SA67 7FE

4.15

11 Hydref

Wrecsam

Ysgol I D Hooson, Rhosllannerchrugog

4:15

16 Hydref

Sir Gar

Neuadd Y Gwendraeth , Heol Cwm mawr, Drefach , SA14 7AB (hen safle Ysgol Y Gwendraeth)

4.15 5.15

 

17 Hydref

Nedd port Talbot ac Abertawe

Ysgol Bro Dur, Port Talbot

4.15

24 Hydref

Powys

Cann Offis

4.30

25 Hydref

Ceredigion

Glan yr afon, Talgarreg

4.00

13 Tachwedd

Dinbych

Ysgol Glan Clwyd

4:30

24 Hydref

Fflint

Ysgol Maes Garmon

4:30

 

Ynys Môn

i’w gadarnhau

 

 

Caerdydd

i’w gadarnhau

 

 

Mynwy, Torfaen a Chasnewydd

i’w gadarnhau

 

 

Rhondda Cynon Taf

i’w gadarnhau

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ysgrifenyddion Sir UCAC 2018-19

Abertawe: Chris Shaw, Ysgol Bryn Tawe
 
Blaenau Gwent a Chaerffili: i'w penodi

Bro Morgannwg: i'w penodi
 
Caerdydd: Nia Land, Ysgol Bro Edern
 
Caerfyrddin: Elen Davies, Athrawes Gwella'r Gymraeg, Sir Gaerfyrddin
 
Castell-nedd a Phort Talbot: Ashley Davies
 
Ceredigion: Julia James, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi
 
Conwy: Gwynn Griffith
 
Dinbych: Garmon Salisbury
 
Y Fflint: David Gregory, Ysgol Uwchradd Maes Garmon
 
Gwynedd: Dilwyn Ellis Hughes
 
Mynwy, Torfaen a Chasnewydd: Nia Goode, Ysgol Gyfun Gwynllyw
 
Penfro: Aled Davies, Ysgol Gynradd Glan Cleddau
 
Pen-y-bont ar ogwr: i'w penodi
 
Powys: Huw Richards
 
Rhondda Cynon Taf a Merthyr Tudful: Sian Cadifor
 
Wrecsam:Geraint Phillips, Ysgol Gyfun Morgan Llwyd
 
Ynys Mon: i'w penodi
 
 

 Gogledd
 

Conwy

Dinbych

Fflint

Gwynedd

Wrecsam

Ynys Môn

 Canolbarth a'r
De-orllewin

Caerfyrddin

Castell-nedd, Port Talbot ac Abertawe

Ceredigion

Penfro

Powys

 De-ddwyrain
 

Blaenau Gwent a Chaerffili

Bro Morgannwg

Caerdydd

Mynwy, Torfaen a Chasnewydd

Pen-y-bont ar Ogwr

Rhondda Cynon Taf a Merthyr Tudful

  Cyngor
i aelodau

Os ydych chi’n aelod o UCAC ac angen cyngor, rydym yma i’ch helpu.

Mae taflenni gwybodaeth UCAC i'w gweld yma, ond os ydych angen cymorth pellach, cysylltwch â ni.