5 Ionawr 2017

Arolwg ar Amrywiaeth a Chydraddoldeb yn y gweithle

Mae TUC Cymru yn cynnal arolwg sy’n ymchwilio i amrywiaeth a chydraddoldeb yn y gwaith.
Bydd canlyniadau'r arolwg yn rhan bwysig iawn o waith TUC Cymru yn y maes, ac mae UCAC yn annog aelodau i rannu eu barn a'u profiadau o fod mewn gweithfannau yng Nghymru.      
 
Os ydych yn dymuno cwblhau'r arolwg, cliciwch ar y linc isod: