21 Chwefror 2017

Datganoli cyflog ac amodau gwaith athrawon: diweddariad

Cafwyd cyfarfod heriol ond adeiladol ar 14 Chwefror gyda Swyddogion Llywodraeth Cymru, cynrychiolwyr Llywodraeth Leol a'r holl undebau addsyg i drafod y ffordd ymlaen o ran datganoli cyflog ac amodau gwaith athrawon i Gymru.

Roedd y trafodaethau'n gyffrous gyda chydnabyddiaeth o'r heriau sydd i ddod er mwyn dod i benderfyniad cytûn ond bod datganoli yn cynnig posibliadau positif. Bydd trafodaethau pwysig pellach i ddilyn a byddwn yn diweddaru aelodau ar hy