SWYDDOG MAES Y GOGLEDD

Gwahoddir ceisiadau oddi wrth bersonau ymroddgar a brwdfrydig ar gyfer swydd allweddol Swyddog Maes Y Gogledd.
 
Dyma swydd llawn amser (lleoliad i’w gadarnhau). Bydd y sawl a benodir yn gyfrifol am wasanaethu aelodau UCAC yn rhanbarthol.
 
Bydd gwybodaeth am fyd addysg a/neu faterion cyflogaeth yn fanteisiol.
 
Dyddiad Cau: 23/05/2022
Amser Cau: 19:00:00

Cyflog cychwyn yn y swydd: £39,193
 
Disgrifiad:
Bydd y gwaith yn amrywiol tu hwnt, a bydd disgwyl i’r ymgeisydd llwyddiannus:
  • gynghori a chefnogi aelodau mewn amrywiaeth eang o sefyllfaoedd gan gynnwys rhai heriol iawn;
  • lleisio barn swyddogol yr undeb mewn cyfarfodydd amrywiol, yn lleol, rhanbarthol a chenedlaethol;
  • paratoi dogfennau, gan gynnwys llythyron swyddogol, taflenni gwybodaeth, ymatebion i ddogfennau ymgynghorol a pholisïau.
Gwybodaeth Ychwanegol:
Ceir ffurflen gais, disgrifiad swydd a manylion pellach o Swyddfa UCAC.
01970 639950 | Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld.
www.ucac.cymru

Enw Cyswllt: Dilwyn Roberts-Young