SWYDDOG MAES
Y Canolbarth a’r De-orllewin

(Rhan Amser: Tri Diwrnod yr Wythnos)

Cyflog cychwyn yn y swydd: £39,193 (pro rata)

Mae UCAC yn chwilio am berson brwdfrydig a medrus i ymuno â'n tîm gweithgar. 

Prif waith y Swyddog Maes fydd cefnogi aelodau’r Undeb yn rhanbarth  Y Canolbarth a’r De-orllewin

FFURFLEN GAIS (word)

DISGRIFIAD SWYDD

DISGRIFIAD PERSON

Dyddiad cau: 4ydd o Hydref 2021

01970 639950 | Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld.

www.ucac.cymru