SWYDDOG AELODAETH A RECRIWTIO

Mae UCAC yn chwilio am berson brwdfrydig a medrus i ymuno â'n tîm gweithgar.

Prif waith y Swyddog Aelodaeth a Recriwtio fydd arwain ar faterion aelodaeth a recriwtio’r Undeb o ddydd i ddydd.

Cyflog cychwyn yn y swydd: £27,717.03

Ceir ffurflen gais, disgrifiad swydd a manylion pellach isod:

FFURFLEN GAIS (PDF)

FFURFLEN GAIS (word)

DISGRIFIAD SWYDD

DISGRIFIAD PERSON

Dyddiad cau: Gorffennaf 12fed, 2021

01970 639950 | Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld.

www.ucac.cymru

___________________________________________________________________________________

SWYDDOG CYLLID (rhan amser)

Mae UCAC yn chwilio am berson brwdfrydig a medrus i ymuno â'n tîm gweithgar.

Prif waith y Swyddog Cyllid fydd arwain a bod yn gyfrifol am faterion cyllid yr undeb o ddydd i ddydd.

Cyflog cychwyn yn y swydd: £27,717.03 (pro rata)

Ceir ffurflen gais, disgrifiad swydd a manylion pellach isod:

FFURFLEN GAIS (word)

DISGRIFIAD SWYDD

DISGRIFIAD PERSON

Dyddiad cau: Gorffennaf 14eg, 2021

01970 639950 | Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld.

www.ucac.cymru