SWYDDOG POLISI

(Ail Hysbyseb)

Mae UCAC yn chwilio am berson profiadol, brwdfrydig a medrus i ymuno
â'n tîm gweithgar.

  • Prif waith y Swyddog Polisi fydd paratoi a chydlynu polisïau UCAC mewn cydweithrediad â’r Ysgrifennydd Cyffredinol ac o dan arweiniad y Cyngor Cenedlaethol a’r Gynhadledd Flynyddol
  • Hyrwyddo polisïau UCAC ar lefel genedlaethol, rhanbarthol a lleol

Cyflog cychwynnol y swydd: £39,193

Ceir ffurflen gais, disgrifiad swydd a manylion pellach o’r Brif Swyddfa.

Dyddiad cau: Mehefin 28, 2022

01970 639950  |  Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld.

www.ucac.cymru


DISGRIFIAD SWYDD

FFURFLEN GAIS