09 Ionawr 2020

Mae UCAC wedi colli un roddodd wasanaeth diflino i’r Undeb ac i les athrawon a disgyblion ym mhob cwr o Gymru.

Bu Siân Cadifor yn ysgrifennydd sirol UCAC yn Rhondda Cynon Taf, yn aelod o’r Cyngor Cenedlaethol ac wedi cyfrannu at nifer o bwyllgorau’r Undeb dros y blynyddoedd gan gynnwys yr Adran Gydraddoldeb.

Roedd parch aruthrol iddi ymysg ein cyd-aelodau ac ymysg addysgwyr a hithau gyda chonsyrn am addysg y disgyblion a dros sicrhau lles yr athro yn ogystal ag awydd i weld Cymru’n llwyddo a’r Gymraeg yn ffynnu.

Rydym yn cydymdeimlo’n ddwys gydag Elin a Rhun, ei brawd a’i chwaer, a gyda’r teulu cyfan.

Yn dilyn gwasanaeth preifat yn Amlosgfa Llangrallo, cynhelir gwasanaeth cyhoeddus yng Nghapel y Tabernacl, Efail Isaf am 12pm, ddydd Sadwrn, Ionawr 25ain, 2020.