Gwyliwch y fideo byr yma i weld pa mor bwysig ydi bod yn rhan o Undeb https://youtu.be/fC2NQD-cE10

Fel aelod llawn byddwch yn derbyn:

  • Cyngor a chymorth di-dâl ar faterion yn ymwneud â'ch gwaith, gan gynnwys cymorth cyfreithiol yn ôl yr angen

  • Cynigion a gostyngiadau arbennig ar nwyddau a gwasanaethau ledled Cymru

  • Cylchgrawn tymhorol UCAC, Yr Athro

  • Taflenni gwybodaeth a chyngor am amodau gwaith, tâl, pensiynau, sut i ddelio â sefyllfaoedd anodd ayb

  • Yr hawl i Gynllun Digolledu a chymhorthfa UCAC

  • Cyfleoedd i fynychu cyfarfodydd, sesiynau hyfforddiant a nosweithiau cymdeithasol

  • Cyfleoedd i ymgyrchu gydag UCAC

Dyma raglen hyfforddinat 2021-22 UCAC - cliciwch ar y ddogfen i gofrestru ar gyfer y sesiynnau: