Gwyliwch y fideo byr yma i weld pa mor bwysig ydi bod yn rhan o Undeb

 

Fel aelod llawn byddwch yn derbyn:

  • Cyngor a chymorth di-dâl ar faterion yn ymwneud â'ch gwaith, gan gynnwys cymorth cyfreithiol yn ôl yr angen

  • Cynigion a gostyngiadau arbennig ar nwyddau a gwasanaethau ledled Cymru

  • Cylchgrawn tymhorol UCAC, Yr Athro

  • Taflenni gwybodaeth a chyngor am amodau gwaith, tâl, pensiynau, sut i ddelio â sefyllfaoedd anodd ayb

  • Yr hawl i Gynllun Digolledu a chymhorthfa UCAC

  • Cyfleoedd i fynychu cyfarfodydd, sesiynau hyfforddiant a nosweithiau cymdeithasol

  • Cyfleoedd i ymgyrchu gydag UCAC

 

Cysylltu â ni:

Prif Swyddfa UCAC

Ffordd Penglais

Aberystwyth

Ceredigion

SY23 2EU

01970 639950

Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld.