Llwyth Gwaith

Pam bod UCAC yn gweithredu ar faterion Llwyth Gwaith?

Yn Nhymor yr Haf 2014 cynhaliodd UCAC arolwg oedd yn dangos yn gwbl glir bod aelodau'r Undeb yn cael eu llethu gan eu llwyth gwaith. Cafwyd ymateb rhyfeddol i'r arolwg oedd yn tystio bod angen gweithredu ar frys i'r pryderon gafodd eu hamlygu gan ein haelodau.

Darllen mwy...

Diogelu cyflog

Pam bod UCAC yn gweithredu ar faterion cyflog?

Darllen mwy...

Pensiynau

Y Cynllun Pensiwn Athrawon - Ymgyrchu gydag UCAC

Darllen mwy...

Asiantaethau

Asiantaethau Athrawon yng Nghymru

Mae nifer cynyddol o athrawon cyflenwi, neu athrawon ar ddechrau’u gyrfa, yn gorfod chwilio am waith drwy asiantaeth. Mae cynnydd aruthrol wedi bod yn nifer yr asiantaethau sy’n cyflogi athrawon, gyda dros 40 ohonynt yn gweithredu yng Nghymru ar hyn o bryd.