20 Mai 2020

Ail-agor ysgolion

Mae llawer o sôn wedi bod yn y cyfryngau am ail-agor ysgolion a charwn bwysleisio, unwaith yn rhagor, nad yw Llywodraeth Cymru wedi nodi unrhyw ddyddiad(au) penodol ar gyfer dychwelyd i’n hysgolion.

Bydd angen amodau penodol ar gyfer unrhyw ddychwelyd ac rydym wedi cefnogi’r pum egwyddor sylfaenol gafodd eu cyhoeddi gan y Gweinidog Addysg er mwyn sicrhau bod y dychwelyd yn ddiogel a strategol:

7 Mai 2020

Diweddariad: Aelod Cyflenwi/Llanw

Rydym yn deall bod nifer ohonoch wedi bod yn pryderu am eich sefyllfa ariannol yn ystod yr wythnosau diwethaf. Rydym, wrth gwrs, wedi bod yn rhannu eich pryder ac wedi ceisio gweithredu er mwyn sicrhau bod tegwch a haeddiant.

Wedi sawl wythnos o drafod â’r Llywodraeth a chyfathrebu â Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, rydym bellach mewn sefyllfa i ddatgan eu bod hwy o’r farn y dylech dderbyn cyflog yn ystod y cyfnod heriol yma. O’r hyn yr ydym yn ei ddeall maent yn disgwyl i athrawon cyflenwol sydd â chyflogaeth ‘ad-hoc’ o ran nifer yr oriau dros gyfnod byr neu ganolig dderbyn cymorth ariannol.

4 Mai 2020

Dim ail-agor ysgolion

Mae nifer wedi cysylltu dros y Sul yn dilyn sylwadau yn y cyfryngau am drefniadau dychwelyd i’n hysgolion.

Carwn bwysleisio nad yw Llywodraeth Cymru wedi nodi unrhyw ddyddiad(au) penodol ar gyfer dychwelyd yn ein trafodaethau â hwy ac mae Llywodraeth Cymru ei hunan wedi cadarnhau nad oes unrhyw benderfyniadau wedi’u gwneud ar sut na phryd yn union y bydd ysgolion yn ail agor.

Er mwyn osgoi unrhyw gamddealltwriaeth mae’n bwysig ail-bwysleisio’r ‘egwyddorion allweddol’ cyn unrhyw ddychwelyd sydd wedi cael eu cyhoeddi gan y Gweinidog Addysg: