5 Tachwedd 2015

Llywodraeth Cymru’n rhoi rôl arloesi i athrawon

Heddiw, mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi enwau’r Ysgolion Arloesi a fydd yn dylanwadu ar siâp ein system addysg dros y blynyddoedd nesaf.

1 Hydref 2015

UCAC yn derbyn ymateb i'r llythyr at yr enwadau

Yn dilyn anfon llythyr chwyrn at y papurau enwadol a gyhoeddodd erthygl olygyddol yn ymosod ar athrawon Cymru, mae UCAC wedi derbyn yr ymateb isod.

30 Medi 2015

UCAC yn galw am ymddiheuriad i athrawon Cymru

Mewn ymateb i erthygl olygyddol a ymddangosodd mewn papurau enwadol ar 17 Medi, mae UCAC wedi galw am ymddiheuriad i athrawon Cymru.

24 Medi 2015

Gweithio'n hirach: beth fydd yr effaith ar athrawon?

Mae Dilwyn Roberts-Young (Is-ysgrifennydd Cyffredinol a Swyddog Maes y Canolbarth a'r De-orllewin) a Mererid Lewis Davies (Swyddog Maes y De-ddwyrain) wedi bod yn mynychu cyfarfodydd cyson yn Llundain fel rhan o adolygiad Llywodraeth San Steffan ar weithio'n hirach.

15 Medi 2015

Adnoddau Cymraeg Ail Iaith - cyfrannwch at y drafodaeth

Oes gennych chi syniadau ar gyfer adnoddau Cymraeg Ail Iaith newydd?