23 Ionawr 2017

Croesawu £36m i leihau niferoedd mewn dosbarthiadau

Mae UCAC yn croesawu datganiad yr Ysgrifennydd Addysg a’r cyhoeddiad y bydd £36m yn cael ei glustnodi tuag at leihau niferoedd mewn dosbarthiadau yn y Cyfnod Sylfaen.

5 Ionawr 2017

Arolwg ar Amrywiaeth a Chydraddoldeb yn y gweithle

Mae TUC Cymru yn cynnal arolwg sy’n ymchwilio i amrywiaeth a chydraddoldeb yn y gwaith.

12 Rhagfyr 2016

Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol

Gan ein bod yn cydnabod fod rhai problemau yn bodoli gyda’r trefniadau cyfredol mae UCAC yn croesawu cyflwyno Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol gan y Llywodraeth heddiw.

6 Rhagfyr 2016

UCAC yn ymateb i ganlyniadau profion PISA

Yn dilyn cyhoeddi canlyniadau profion PISA 2015 heddiw, rhaid cyfaddef ein bod fel Undeb Athrawon yn siomedig dros ein haelodau nad oes cynnydd arwyddocaol. 

15 Tachwedd 2016

UCAC yn croesawu datganiad Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg ynghylch ysgolion gwledig ac ysgolion bach

Mae UCAC yn croesawu datganiad Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg am y cymorth ychwanegol o £2.5m fydd ar gael i ysgolion gwledig ac ysgolion bach o Ebrill 2017.