15 Medi 2015

Adnoddau Cymraeg Ail Iaith - cyfrannwch at y drafodaeth

Oes gennych chi syniadau ar gyfer adnoddau Cymraeg Ail Iaith newydd?

19 Awst 2015

UCAC yn rhybuddio am yr heriau sy'n wynebu ysgolion a cholegau addysg bellach 

Mae UCAC heddiw yn rhybuddio am yr heriau sy'n wynebu ysgolion a cholegau addysg bellach wrth iddynt ddarparu dewisiadau cwricwlwm eang i'r disgyblion hynny fydd yn derbyn eu canlyniadau TGAU yfory.

13 Awst 2015

Canlyniadau graddau lefel Uwch ac Uwch Gyfrannol yn adlewyrchiad o broffesiynoldeb athrawon a darlithwyr sydd yn rhoi myfyrwyr yn gyntaf

"Mae UCAC yn  llongyfarch y myfyrwyr chweched dosbarth ac addysg bellach sydd wedi derbyn ei graddau lefel Uwch ac Uwch Gyfrannol  heddiw.  Mae llwyddiant y myfyrwyr yn adlewyrchiad o'u gwaith caled a gwaith caled eu hathrawon a'u darlithwyr trwy gydol eu hamser mewn ysgol neu goleg", medd Elaine Edwards, Ysgrifennydd Cyffredinol UCAC.

5 Awst 2015

Galw ar aelodau etholedig Cynulliad Cymru i ddiogelu Llywodraeth Leol

Mae UCAC, mewn cydweithrediad â nifer o undebau eraill yng Nghastell-nedd Port Talbot, yn cefnogi ymgyrch ddeiseb sydd yn galw ar aelodau etholedig Cynulliad Cymru i ddiogelu Llywodraeth Leol wrth bennu cyllidebau'r Hydref.  

5 Awst 2015

Hysbysebu swydd: Cynorthwy-ydd Swyddfa

Ydych chi awydd ymuno â gweithlu UCAC?