24 Hydref 2014

UCAC yn cyfarfod Huw Lewis, y Gweinidog Addysg a Sgiliau, i drafod llwyth gwaith

Ar 6 Hydref 2014 cyfarfu Ioan Rhys Jones (Llywydd) a Dilwyn Roberts-Young (Is-ysgrifennydd Cyffredinol) gyda'r Gweinidog Addysg a Sgiliau Huw Lewis i drafod pryderon UCAC am lwyth gwaith.

24 Hydref 2014

Symud oddi wrth y system bandio at system o gategoreiddio cenedlaethol

Ar y Fedi'r 24ain cyfarfu UCAC ynghyd ag undebau eraill â chynrychiolwyr o'r Adran Addysg a Sgiliau i gael gorolwg o'r bwriad i symud oddi wrth fandio ysgol at system o gategoreiddio cenedlaethol.

22 Hydref 2014

UCAC yn gwrthwynebu torri Gwasanaeth Cerddoriaeth Cyngor Sir Rhondda Cynon Taf 

Mae Cyngor Sir Rhondda Cynon Taf wedi cyhoeddi ddoe eu hymgynghoriad i dorri gwasanaeth Cerddoriaeth i blant ysgolion y sir yn gyfan gwbl. Fe ddaw'r penderfyniad hwn yn sgil cyhoeddiad y cyngor fod angen arbed oddeutu £31.2miliwn yng nghyllideb y cyngor y flwyddyn nesaf (2015/16).

14 Hydref 2014

UCAC yn trafod datganoli yng Nghynhadledd Plaid Cymru

Dydd Gwener, 24 Hydref, 12.30 - 1.30 o'r gloch
 
Pafiliwn Llangollen

30 Medi 2014

UCAC yn cyhoeddi adroddiad ar y Profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol

Yn dilyn ail rownd y profion darllen a rhifedd cenedlaethol, a gynhaliwyd rhwng 7-13 Mai 2014, holodd UCAC barn aelodau ynghylch gwahanol agweddau o’r profion.