4 Awst 2015

Gwirio eich manylion ar gofrestr Cyngor y Gweithlu Addysg

Bydd nifer o'n haelodau yn ymddeol neu'n symud i swyddi newydd ym mis Medi ac mae UCAC yn dymuno'n dda i chi ar ddechrau pennod newydd yn eich bywyd.

29 Mehefin 2015

UCAC a Teacher Support Cymru yn trafod Maniffesto Addysg 2015-2020

Cafodd UCAC gyfarfod eithriadol o ddefnyddiol gyda Sandra Taylor, Rheolwraig Datblygu, Teacher Support, wrth i ni ystyried yr heriau sy'n wynebu athrawon. Nododd y drafodaeth y Maniffesto Addysg 2015-2020 sydd yn ymateb i'r 'canfyddiadau brawychus' ddaw i'r amlwg trwy gyfrwng eu gwasanaethau cefnogi.

24 Mehefin 2015

UCAC yn cyhoeddi adroddiad ar y Profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol

Yn dilyn trydydd rownd y profion darllen a rhifedd cenedlaethol, a gynhaliwyd ym mis Mai eleni, holodd UCAC barn aelodau ynghylch gwahanol agweddau o’r profion. 

12 Mehefin 2015

Cyfarfodydd Cymdeithasau Sir UCAC

Mae swyddogion maes UCAC yn cyfarfod aelodau ym mhob rhan o Gymru ar hyn o bryd yn y cylch tymhorol o gyfarfodydd sirol.

8 Mehefin 2015

Canlyniadau Arolwg Gweithio'n Hirach UCAC

Mae UCAC wedi cynnal arolwg sy'n edrych ar deimladau'n haelodau wrth wynebu'r posibilrwydd o weithio'n hirach. Mae'r Undeb wedi mynychu nifer o gyfarfodydd yn San Steffan ble mae'r llywodraeth, ar y cyd gyda'r undebau athrawon a'r rhai sy'n cynrychioli'r cyflogwyr, wedi bod yn ystyried oblygiadau gweithio'n hynach.