1 Mehefin 2015

Deg mlynedd o gefnogaeth i Eisteddfod yr Urdd
 
Fel Undeb rydym yn falch iawn o gyhoeddi ein bod eleni wedi cefnogi Eisteddfod yr Urdd am y degfed flwyddyn yn olynol. Derbyniodd Llywydd UCAC, Ioan Rhys Jones, dystysgrif gan Rhun Dafydd, Llywydd yr Urdd eleni, yn cydnabod y gefnogaeth honno.

11 Mai 2015

Galw ar Lywodraeth San Steffan i flaenoriaethu ariannu byd addysg

Yn y Sunday Times ddoe cyhoeddwyd llythyr agored i'r Llywodraeth Geidwadol newydd gan UCAC ag undebau eraill sydd yn cynrychioli athrawon a darlithwyr ar draws Cymru, Lloegr, Yr Alban a Gogledd Iwerddon. Galwodd UCAC, ATL, EIS, INTO, NAHT, NUT, SSTA, UCU, UTU, ar y Llywodraeth i flaenoriaethu ariannu byd addysg gan ddwyn sylw at bwysigrwydd addysg nid yn unig i ddisgyblion a myfyrwyr o bob oedran, ond hefyd er mwyn tyfiant yr economi.

10 Ebrill 2015

Addysgwyr o ledled Cymru yn dod ynghyd i drafod materion o bwys yng Nghynhadledd Flynyddol UCAC, 17-18 Ebrill, yng Ngwesty'r Metropole, Llandrindod

Yng Nghynhadledd UCAC 17-18 Ebrill bydd materion pwysig am fyd addysg Cymru o dan drafodaeth a disgwylir addysgwyr o ledled Cymru i ddod ynghyd i drafod materion o bwys ac i wrando ar y siaradwyr gwadd.

11 Mawrth 2015

Trafod Gweithio'n Hwyach yn San Steffan

Ar Fawrth y 10fed, 2015 mynychodd Dilwyn Roberts-Young, Is-ysgrifennydd Cyffredinol UCAC y diweddaraf o gyfarfodydd yn San Steffan ble mae'r Adran Addysg a'r undebau athrawon yn ystyried oblygiadau gweithio'n hwyach ar athrawon.

25 Chwefror 2015

UCAC yn croesawu cyhoeddi Adroddiad yr Athro Donaldson

Mae UCAC heddiw wedi croesawu cyhoeddi Adroddiad yr Athro Donaldson: Dyfodol Llwyddiannus (Adolygiad Annibynnol o'r Cwricwlwm a'r Trefniadau Asesu yng Nghymru).