14 Ionawr 2015

UCAC yn cyhoeddi adroddiad ar Faterion Llwyth Gwaith

Mae UCAC wedi cyhoeddi adroddiad ar Faterion Llwyth Gwaith yn seiliedig ar ganlyniadau Holiadur UCAC, Gorffennaf 2014, yn ogystal â thystiolaeth a gasglwyd oddi wrth aelodau yn ystod Taith Llwyth Gwaith UCAC a deithiodd ledled Cymru yn ystod tymor yr Hydref 2014.

22 Rhagfyr 2014

Balot am streic yn y sector Addysg Bellach!

Mae UCAC yn cynnal balot am weithredu diwydiannol yn y sector Addysg Bellach gan gydweithio gydag undebau eraill y sector fel aelod o Cyd-undebau Llafur Addysg Bellach Cymru i drefnu’r bleidlais ar yr un pryd.

24 Tachwedd 2014

Taith Llwyth Gwaith UCAC: Diweddariad

Mae Taith Llwyth Gwaith UCAC bellach wedi ymweld â nifer o siroedd gyda chyfarfodydd yr wythnos hon i'n haelodau yn ne Gwynedd, Sir Benfro, Nedd Port Talbot, Abertawe, Sir Ddinbych, Caerdydd, Blaenau Gwent, Caerffili a Chaerdydd. Mae'r niferoedd sydd wedi mynychu’r cyfarfodydd hyd yn hyn wedi bod yn brawf o'r teimladau cryf bod ein haelodau wedi cael digon ar y pwysau gwaith affwysol sydd arnynt.

24 Hydref 2014

UCAC yn cyfarfod Huw Lewis, y Gweinidog Addysg a Sgiliau, i drafod llwyth gwaith

Ar 6 Hydref 2014 cyfarfu Ioan Rhys Jones (Llywydd) a Dilwyn Roberts-Young (Is-ysgrifennydd Cyffredinol) gyda'r Gweinidog Addysg a Sgiliau Huw Lewis i drafod pryderon UCAC am lwyth gwaith.

24 Hydref 2014

Symud oddi wrth y system bandio at system o gategoreiddio cenedlaethol

Ar y Fedi'r 24ain cyfarfu UCAC ynghyd ag undebau eraill â chynrychiolwyr o'r Adran Addysg a Sgiliau i gael gorolwg o'r bwriad i symud oddi wrth fandio ysgol at system o gategoreiddio cenedlaethol.