22 Hydref 2014

UCAC yn gwrthwynebu torri Gwasanaeth Cerddoriaeth Cyngor Sir Rhondda Cynon Taf 

Mae Cyngor Sir Rhondda Cynon Taf wedi cyhoeddi ddoe eu hymgynghoriad i dorri gwasanaeth Cerddoriaeth i blant ysgolion y sir yn gyfan gwbl. Fe ddaw'r penderfyniad hwn yn sgil cyhoeddiad y cyngor fod angen arbed oddeutu £31.2miliwn yng nghyllideb y cyngor y flwyddyn nesaf (2015/16).

14 Hydref 2014

UCAC yn trafod datganoli yng Nghynhadledd Plaid Cymru

Dydd Gwener, 24 Hydref, 12.30 - 1.30 o'r gloch
 
Pafiliwn Llangollen

30 Medi 2014

UCAC yn cyhoeddi adroddiad ar y Profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol

Yn dilyn ail rownd y profion darllen a rhifedd cenedlaethol, a gynhaliwyd rhwng 7-13 Mai 2014, holodd UCAC barn aelodau ynghylch gwahanol agweddau o’r profion. 

23 Medi 2014

Cyfarfod gyda'r Ysgrifennydd Gwladol dros Addysg, Nicky Morgan

Ar Fedi'r 23ain cyfarfu Dilwyn Roberts-Young, Dirprwy Ysgrifennydd Cyffredinol yr Undeb â'r Ysgrifennydd Gwladol dros Addysg, Nicky Morgan. Y cyfarfod ar y cyd gyda'r undebau a chymdeithasau athrawon eraill oedd y cyntaf mewn cyfres o gyfarfodydd sydd yn barhad o'r trafodaethau ddigwyddodd gyda'r Adran Addysg cyn yr haf.

16 Medi 2014

Hysbysebu swydd: Swyddog Maes Cynorthwyol

Ydych chi awydd ymuno â thim o Swyddogion UCAC?