25 Gorffennaf 2014

Anghenion Dysgu Arbennig - ond dim ystyriaeth i anghenion ieithyddol

Mae Dathlu'r Gymraeg wedi ymateb yn feirniadol i Bapur Gwyn gan Lywodraeth Cymru sy'n diwygio'r drefn ar gyfer plant a phobl ifanc ag Anghenion Dysgu Ychwanegol.

11 Gorffennaf 2014

Ysgol â llai na 91 disgybl yn ‘ysgol fach’ meddai Llywodraeth Cymru

Mae Undeb Cenedlaethol Athrawon Cymru (UCAC) wedi darganfod bod Llywodraeth Cymru wedi diffinio ‘ysgol fach’ fel “ysgol â llai na 91 o ddisgyblion”.

30 Mehefin 2014

Cyngor i aelodau UCAC pan fydd undebau eraill yn streicio

Beth yw sefyllfa aelodau UCAC mewn ysgol pan fydd aelodau undebau eraill yn streicio?

27 Mehefin 2014

Cyfieithu Papurau Arholiad yn annerbynniol

Mewn ymateb i’r newyddion bod bwrdd arholi Edexcel yn bwriadu cyfieithu papurau arholiad disgyblion o’r Gymraeg i’r Saesneg er mwyn eu marcio gan arholwyr di-Gymraeg, dywedodd Rebecca Williams, Swyddog Polisi UCAC "Mae UCAC yn gresynu at y penderfyniad hwn gan Edexcel.

19 Mehefin 2014

UCAC yn cynnal Arolwg Llwyth Gwaith Athrawon Ysgol

Mae UCAC wrthi'n casglu barn aelodau am faterion yn ymwneud â llwyth gwaith. Bydd canlyniadau'r holiadur pwysig hwn yn adlewyrchiad clir o farn a safbwynt aelodau UCAC am y pethau sy'n creu llwyth gwaith gormodol iddyn nhw o ddydd i ddydd.