1 Ebrill 2014

TGAU Saesneg Iaith

Dywedodd Rebecca Williams, Swyddog Polisi UCAC "Rydym yn falch bod Llywodraeth Cymru wedi ymateb mor gyflym i'r pryderon sydd wedi cael eu mynegi.

12 Mawrth 2014

UCAC yn ymatal rhag streicio

Mewn cyfarfod brys o Gyngor Cenedlaethol UCAC yn Aberystwyth heddiw, penderfynwyd peidio galw ar aelodau i streicio ar 26 Mawrth. 

4 Mawrth 2014

UCAC yn rhoi croeso gwresog i argymhellion Comisiwn Silk

Mae Undeb Cenedlaethol Athrawon Cymru (UCAC) wedi ymateb yn ffafriol i argymhellion y Comisiwn ar Ddatganoli yng Nghymru (y Comisiwn Silk) a gyhoeddwyd heddiw.
 
Mae’r undeb yn croesawu’n arbennig yr argymhelliad y dylid datganoli’r cyfrifoldeb dros gyflogau ac amodau gwaith athrawon.

07 Chwefror 2014

UCAC i streicio ar 26 Mawrth

Mae Undeb Cenedlaethol Athrawon Cymru (UCAC) wedi cyhoeddi heddiw y bydd yn cynnal streic undydd ar ddydd Mercher 26 Mawrth 2014.

23 Ionawr 2014

UCAC a RhAG yn mynegi pryderon am oblygiadau torri cludiant am ddim 16+ ar addysg Gymraeg

Mae undeb athrawon UCAC a mudiad Rhieni dros Addysg Gymraeg (RhAG) wedi mynegi pryderon am oblygiadau torri cludiant am ddim 16+ ar addysg Gymraeg.