16 Rhagfyr 2015

Athrawon cyflenwi’n parhau i ddioddef anghyfiawnder

Yn sgil cyhoeddi adroddiad ar waith athrawon cyflenwi heddiw, 16 Rhagfyr, mae undeb athrawon UCAC yn galw ar Lywodraeth Cymru i weithredu ar fyrder i fynd â’r afael â’r telerau anghyfiawn sy’n wynebu athrawon cyflenwi.

1 Rhagfyr 2015

Chwilio am anrheg arbennig i berson arbennig?

I ddathlu agoriad siop newydd Rhiannon yn Aberystwyth, mae Gemwaith Rhiannon yn cynnig 10% o ddisgownt i aelodau UCAC yn eu siop yn Aberystwyth a Thregaron drwy gydol mis Rhagfyr 2015*.

24 Tachwedd 2015

Bygythiad i gwricwlwm newydd Cymru yn sgil toriadau

Mae UCAC, un o brif undebau addysg Cymru, wedi mynegi pryder ynghylch toriadau llym a ddisgwylir yn Adolygiad Gwariant Llywodraeth San Steffan ddydd Mercher.

19 Tachwedd 2015

UCAC yn dathlu'r 75

Sefydlwyd UCAC yng Nghaerdydd yn 1940 gan gr?p o athrawon oedd yn gweld yr angen am undeb athrawon fyddai’n ymateb i anghenion penodol athrawon Cymru.  

5 Tachwedd 2015

Llywodraeth Cymru’n rhoi rôl arloesi i athrawon

Heddiw, mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi enwau’r Ysgolion Arloesi a fydd yn dylanwadu ar siâp ein system addysg dros y blynyddoedd nesaf.