16 Chwefror 2016

Stigma Iechyd Meddwl

Pan fydd Adran Gydraddoldeb  UCAC yn cyfarfod yr arferiad yw gwahodd gwahanol unigolion a mudiadau sydd yn gweithio yn y  maes i rannu profiadau gyda ni ac i gynnig arweiniad. 
 
Yn ein cyfarfod diwethaf cafwyd cyflwyniad arbennig a chynhwysfawr gan Bethan Roberts, Rheolwr Gweithredol MIND Aberystwyth ar faterion yn ymwneud ag iechyd meddwl yn y sector addysg. 

10 Chwefror 2016

UCAC yn galw am weithredu ar frys i wella telerau athrawon cyflenwi

Mae undeb athrawon UCAC wedi galw am weithredu ar frys yn sgil cyhoeddiad Huw Lewis, Y Gweinidog dros Addysg a Sgiliau, heddiw y bydd yn sefydlu tasglu i edrych ar opsiynau ar gyfer darparu athrawon cyflenwi i ysgolion.

3 Chwefror 2016

Wythnos o Weithredu: HeartUnions, 8-14 Chwefror 2016

Mae HEARTUNIONS yn rhan o weithgareddau ehangach i amddiffyn undebau llafur rhag ymosodiadau mileinig Bil Undebau Llafur Llywodraeth San Steffan.

2 Chwefror 2016

Cynnig arbennig i aelodau UCAC i gyd-fynd â Phencampwriaeth Y Chwe Gwlad.

Ydych chi'n teithio i Ddulyn penwythnos yma neu'n mentro i Lundain i wylio'r gêm fawr yn erbyn Lloegr ar 12 Mawrth? Beth am fanteisio ar gynnig arbennig o 10% i ffwrdd ar gerdyn hamdden i fwynhau prif atyniadau'r dinasoedd a gostyngiad mewn bwytai amrywiol?

26 Ionawr 2016

UCAC yn galw am hyfforddiant ym maes Technoleg Gwybodaeth ar frys

Yn sgil cyhoeddi Adroddiad Blynyddol Estyn 2014-15 heddiw, mae undeb athrawon UCAC yn galw am sylw brys i faes Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu (TGCh) a chymhwysedd digidol.