20 Mai 2014

Dau Sefydliad yn creu problemau i’r Gymraeg

Mae Comisiynydd y Gymraeg wedi ymateb i gw?n gan Fudiadau Dathlu’r Gymraeg am y broses o lunio ac ymgynghori ar Safonau mewn perthynas â’r Gymraeg, gan gytuno bod anhawster wedi codi “gan fod dau sefydliad ymhlyg yn y dasg o greu safonau” - sef Llywodraeth Cymru a Chomisiynydd y Gymraeg.

10 Ebrill 2014

Croesawu adroddiad yr OECD am addysg yng Nghymru

Mae UCAC wedi croesawu heddiw adroddiad yr OECD am addysg yng Nghymru.

03 Ebrill 2014

Cynhadledd Flynyddol UCAC: 4-5 Ebrill

Bydd aelodau UCAC yn galw ar Lywodraeth Cymru i sicrhau rhybudd digonol a hyfforddiant priodol wrth gyflwyno newidiadau sylweddol i system addysg Cymru. Dyna fydd thema rhai o’r cynigion fydd dan drafodaeth yng Nghynhadledd Flynyddol yr undeb yn yr Wyddgrug ar 4-5 Ebrill.

02 Ebrill 2014

Croesawu datganiad y Gweinidog o blaid datganoli tâl ac amodau gwaith athrawon

Mae UCAC wedi ymateb yn gadarnhaol i ddatganiad gan y Gweinidog dros Addysg a Sgiliau, Huw Lewis, sy’n croesawu’r posibilrwydd o ddatganoli tâl ac amodau gwaith athrawon.

2 Ebrill 2014

Diffyg uchelgais wrth gynllunio Addysg Gymraeg

Bydd Cynlluniau drafft Addysg Gymraeg Awdurdodau Lleol Cymru’n syrthio’n brin iawn o darged y Llywodraeth ar gyfer twf addysg Gymraeg.  Dyna honiad RhAG ac UCAC ar sail arolwg o’r Cynlluniau drafft.