19 Mehefin 2014

UCAC yn cynnal Arolwg Llwyth Gwaith Athrawon Ysgol

Mae UCAC wrthi'n casglu barn aelodau am faterion yn ymwneud â llwyth gwaith. Bydd canlyniadau'r holiadur pwysig hwn yn adlewyrchiad clir o farn a safbwynt aelodau UCAC am y pethau sy'n creu llwyth gwaith gormodol iddyn nhw o ddydd i ddydd.

23 Mai 2014

Galw ar RhCT i atal proses ddiswyddo

Mae UCAC yn galw ar Gyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf i atal y broses o ddiswyddo unrhyw athro o fewn y sir, yn dilyn dyfarniad yr Uchel Lys heddiw fod penderfyniad y Cyngor i dorri addysg feithrin wedi bod yn anghyfreithlon. 

20 Mai 2014

Dau Sefydliad yn creu problemau i’r Gymraeg

Mae Comisiynydd y Gymraeg wedi ymateb i gw?n gan Fudiadau Dathlu’r Gymraeg am y broses o lunio ac ymgynghori ar Safonau mewn perthynas â’r Gymraeg, gan gytuno bod anhawster wedi codi “gan fod dau sefydliad ymhlyg yn y dasg o greu safonau” - sef Llywodraeth Cymru a Chomisiynydd y Gymraeg.

10 Ebrill 2014

Croesawu adroddiad yr OECD am addysg yng Nghymru

Mae UCAC wedi croesawu heddiw adroddiad yr OECD am addysg yng Nghymru.

03 Ebrill 2014

Cynhadledd Flynyddol UCAC: 4-5 Ebrill

Bydd aelodau UCAC yn galw ar Lywodraeth Cymru i sicrhau rhybudd digonol a hyfforddiant priodol wrth gyflwyno newidiadau sylweddol i system addysg Cymru. Dyna fydd thema rhai o’r cynigion fydd dan drafodaeth yng Nghynhadledd Flynyddol yr undeb yn yr Wyddgrug ar 4-5 Ebrill.