02 Ebrill 2014

Croesawu datganiad y Gweinidog o blaid datganoli tâl ac amodau gwaith athrawon

Mae UCAC wedi ymateb yn gadarnhaol i ddatganiad gan y Gweinidog dros Addysg a Sgiliau, Huw Lewis, sy’n croesawu’r posibilrwydd o ddatganoli tâl ac amodau gwaith athrawon.

2 Ebrill 2014

Diffyg uchelgais wrth gynllunio Addysg Gymraeg

Bydd Cynlluniau drafft Addysg Gymraeg Awdurdodau Lleol Cymru’n syrthio’n brin iawn o darged y Llywodraeth ar gyfer twf addysg Gymraeg.  Dyna honiad RhAG ac UCAC ar sail arolwg o’r Cynlluniau drafft.

1 Ebrill 2014

TGAU Saesneg Iaith

Dywedodd Rebecca Williams, Swyddog Polisi UCAC "Rydym yn falch bod Llywodraeth Cymru wedi ymateb mor gyflym i'r pryderon sydd wedi cael eu mynegi.

12 Mawrth 2014

UCAC yn ymatal rhag streicio

Mewn cyfarfod brys o Gyngor Cenedlaethol UCAC yn Aberystwyth heddiw, penderfynwyd peidio galw ar aelodau i streicio ar 26 Mawrth. 

4 Mawrth 2014

UCAC yn rhoi croeso gwresog i argymhellion Comisiwn Silk

Mae Undeb Cenedlaethol Athrawon Cymru (UCAC) wedi ymateb yn ffafriol i argymhellion y Comisiwn ar Ddatganoli yng Nghymru (y Comisiwn Silk) a gyhoeddwyd heddiw.
 
Mae’r undeb yn croesawu’n arbennig yr argymhelliad y dylid datganoli’r cyfrifoldeb dros gyflogau ac amodau gwaith athrawon.