9 Rhagfyr 2013

£100 miliwn i Gymru, apêl i’w ddefnyddio er mwyn y Gymraeg

Mae mudiadau iaith wedi galw ar y Prif Weinidog i fuddsoddi canran o’r arian a ddaw i Gymru yn sgil Datganiad Hydref y Canghellor ym mhrosiectau iaith Gymraeg a fyddai’n gwella sgiliau plant a gweithwyr.

03 Rhagfyr 2013

Canlyniadau PISA: UCAC yn galw am ffocws

Yn dilyn cyhoeddi canlyniadau profion PISA 2012 heddiw, dywedodd llefarydd ar ran UCAC: “Yn ôl y disgwyl roedd canlyniadau Cymru, a’r Deyrnas Gyfunol yn ei chyfanrwydd, yn siomedig eto eleni.

22 Tachwedd 2013

Ymateb UCAC i sefyllfa'r iaith Gymraeg yn ein hysgolion

Mae Cyngor Sir Gaerfyrddin wedi sefydlu gweithgor er mwyn ymateb i ffigurau’r Cyfrifiad oedd yn dangos bod llai na 50% o siaradwyr Cymraeg yn y sir am y tro cyntaf erioed. 

14 Tachwedd 2013

UCAC yn agor balot ar Gontract Cenedlaethol i Addysg Bellach

Ers dros dair blynedd a hanner, mae’r undebau ar y cyd (AMiE, ATL, GMB, NASUWT, UCAC, UCU, UNISON a UNITE) wedi bod yn negodi gyda CholegauCymru i lunio Contract Cenedlaethol ar gyfer holl staff y sector Addysg Bellach yng Nghymru. UCAC fu’n cadeirio’r undebau ar y cyd.