07 Chwefror 2014

UCAC i streicio ar 26 Mawrth

Mae Undeb Cenedlaethol Athrawon Cymru (UCAC) wedi cyhoeddi heddiw y bydd yn cynnal streic undydd ar ddydd Mercher 26 Mawrth 2014.

23 Ionawr 2014

UCAC a RhAG yn mynegi pryderon am oblygiadau torri cludiant am ddim 16+ ar addysg Gymraeg

Mae undeb athrawon UCAC a mudiad Rhieni dros Addysg Gymraeg (RhAG) wedi mynegi pryderon am oblygiadau torri cludiant am ddim 16+ ar addysg Gymraeg.

12 Rhagfyr 2013

Bandio Ysgolion: gwastraff amser ac adnoddau

Yn dilyn cyhoeddi canlyniadau bandio ysgolion uwchradd Cymru heddiw, dywedodd llefarydd ar ran UCAC:

9 Rhagfyr 2013

£100 miliwn i Gymru, apêl i’w ddefnyddio er mwyn y Gymraeg

Mae mudiadau iaith wedi galw ar y Prif Weinidog i fuddsoddi canran o’r arian a ddaw i Gymru yn sgil Datganiad Hydref y Canghellor ym mhrosiectau iaith Gymraeg a fyddai’n gwella sgiliau plant a gweithwyr.

03 Rhagfyr 2013

Canlyniadau PISA: UCAC yn galw am ffocws

Yn dilyn cyhoeddi canlyniadau profion PISA 2012 heddiw, dywedodd llefarydd ar ran UCAC: “Yn ôl y disgwyl roedd canlyniadau Cymru, a’r Deyrnas Gyfunol yn ei chyfanrwydd, yn siomedig eto eleni.