12 Mehefin 2015

Cyfarfodydd Cymdeithasau Sir UCAC

Mae swyddogion maes UCAC yn cyfarfod aelodau ym mhob rhan o Gymru ar hyn o bryd yn y cylch tymhorol o gyfarfodydd sirol.

8 Mehefin 2015

Canlyniadau Arolwg Gweithio'n Hirach UCAC

Mae UCAC wedi cynnal arolwg sy'n edrych ar deimladau'n haelodau wrth wynebu'r posibilrwydd o weithio'n hirach. Mae'r Undeb wedi mynychu nifer o gyfarfodydd yn San Steffan ble mae'r llywodraeth, ar y cyd gyda'r undebau athrawon a'r rhai sy'n cynrychioli'r cyflogwyr, wedi bod yn ystyried oblygiadau gweithio'n hynach.

1 Mehefin 2015

Deg mlynedd o gefnogaeth i Eisteddfod yr Urdd
 
Fel Undeb rydym yn falch iawn o gyhoeddi ein bod eleni wedi cefnogi Eisteddfod yr Urdd am y degfed flwyddyn yn olynol. Derbyniodd Llywydd UCAC, Ioan Rhys Jones, dystysgrif gan Rhun Dafydd, Llywydd yr Urdd eleni, yn cydnabod y gefnogaeth honno.

11 Mai 2015

Galw ar Lywodraeth San Steffan i flaenoriaethu ariannu byd addysg

Yn y Sunday Times ddoe cyhoeddwyd llythyr agored i'r Llywodraeth Geidwadol newydd gan UCAC ag undebau eraill sydd yn cynrychioli athrawon a darlithwyr ar draws Cymru, Lloegr, Yr Alban a Gogledd Iwerddon. Galwodd UCAC, ATL, EIS, INTO, NAHT, NUT, SSTA, UCU, UTU, ar y Llywodraeth i flaenoriaethu ariannu byd addysg gan ddwyn sylw at bwysigrwydd addysg nid yn unig i ddisgyblion a myfyrwyr o bob oedran, ond hefyd er mwyn tyfiant yr economi.

10 Ebrill 2015

Addysgwyr o ledled Cymru yn dod ynghyd i drafod materion o bwys yng Nghynhadledd Flynyddol UCAC, 17-18 Ebrill, yng Ngwesty'r Metropole, Llandrindod

Yng Nghynhadledd UCAC 17-18 Ebrill bydd materion pwysig am fyd addysg Cymru o dan drafodaeth a disgwylir addysgwyr o ledled Cymru i ddod ynghyd i drafod materion o bwys ac i wrando ar y siaradwyr gwadd.