30 Medi 2015

UCAC yn galw am ymddiheuriad i athrawon Cymru

Mewn ymateb i erthygl olygyddol a ymddangosodd mewn papurau enwadol ar 17 Medi, mae UCAC wedi galw am ymddiheuriad i athrawon Cymru.

24 Medi 2015

Gweithio'n hirach: beth fydd yr effaith ar athrawon?

Mae Dilwyn Roberts-Young (Is-ysgrifennydd Cyffredinol a Swyddog Maes y Canolbarth a'r De-orllewin) a Mererid Lewis Davies (Swyddog Maes y De-ddwyrain) wedi bod yn mynychu cyfarfodydd cyson yn Llundain fel rhan o adolygiad Llywodraeth San Steffan ar weithio'n hirach.

15 Medi 2015

Adnoddau Cymraeg Ail Iaith - cyfrannwch at y drafodaeth

Oes gennych chi syniadau ar gyfer adnoddau Cymraeg Ail Iaith newydd?

19 Awst 2015

UCAC yn rhybuddio am yr heriau sy'n wynebu ysgolion a cholegau addysg bellach 

Mae UCAC heddiw yn rhybuddio am yr heriau sy'n wynebu ysgolion a cholegau addysg bellach wrth iddynt ddarparu dewisiadau cwricwlwm eang i'r disgyblion hynny fydd yn derbyn eu canlyniadau TGAU yfory.

13 Awst 2015

Canlyniadau graddau lefel Uwch ac Uwch Gyfrannol yn adlewyrchiad o broffesiynoldeb athrawon a darlithwyr sydd yn rhoi myfyrwyr yn gyntaf

"Mae UCAC yn  llongyfarch y myfyrwyr chweched dosbarth ac addysg bellach sydd wedi derbyn ei graddau lefel Uwch ac Uwch Gyfrannol  heddiw.  Mae llwyddiant y myfyrwyr yn adlewyrchiad o'u gwaith caled a gwaith caled eu hathrawon a'u darlithwyr trwy gydol eu hamser mewn ysgol neu goleg", medd Elaine Edwards, Ysgrifennydd Cyffredinol UCAC.