13 Awst 2015

Canlyniadau graddau lefel Uwch ac Uwch Gyfrannol yn adlewyrchiad o broffesiynoldeb athrawon a darlithwyr sydd yn rhoi myfyrwyr yn gyntaf

"Mae UCAC yn  llongyfarch y myfyrwyr chweched dosbarth ac addysg bellach sydd wedi derbyn ei graddau lefel Uwch ac Uwch Gyfrannol  heddiw.  Mae llwyddiant y myfyrwyr yn adlewyrchiad o'u gwaith caled a gwaith caled eu hathrawon a'u darlithwyr trwy gydol eu hamser mewn ysgol neu goleg", medd Elaine Edwards, Ysgrifennydd Cyffredinol UCAC.

5 Awst 2015

Galw ar aelodau etholedig Cynulliad Cymru i ddiogelu Llywodraeth Leol

Mae UCAC, mewn cydweithrediad â nifer o undebau eraill yng Nghastell-nedd Port Talbot, yn cefnogi ymgyrch ddeiseb sydd yn galw ar aelodau etholedig Cynulliad Cymru i ddiogelu Llywodraeth Leol wrth bennu cyllidebau'r Hydref.  

5 Awst 2015

Hysbysebu swydd: Cynorthwy-ydd Swyddfa

Ydych chi awydd ymuno â gweithlu UCAC?

4 Awst 2015

Gwirio eich manylion ar gofrestr Cyngor y Gweithlu Addysg

Bydd nifer o'n haelodau yn ymddeol neu'n symud i swyddi newydd ym mis Medi ac mae UCAC yn dymuno'n dda i chi ar ddechrau pennod newydd yn eich bywyd.

29 Mehefin 2015

UCAC a Teacher Support Cymru yn trafod Maniffesto Addysg 2015-2020

Cafodd UCAC gyfarfod eithriadol o ddefnyddiol gyda Sandra Taylor, Rheolwraig Datblygu, Teacher Support, wrth i ni ystyried yr heriau sy'n wynebu athrawon. Nododd y drafodaeth y Maniffesto Addysg 2015-2020 sydd yn ymateb i'r 'canfyddiadau brawychus' ddaw i'r amlwg trwy gyfrwng eu gwasanaethau cefnogi.