25 Chwefror 2015

UCAC yn croesawu cyhoeddi Adroddiad yr Athro Donaldson

Mae UCAC heddiw wedi croesawu cyhoeddi Adroddiad yr Athro Donaldson: Dyfodol Llwyddiannus (Adolygiad Annibynnol o'r Cwricwlwm a'r Trefniadau Asesu yng Nghymru).

14 Ionawr 2015

UCAC yn cyhoeddi adroddiad ar Faterion Llwyth Gwaith

Mae UCAC wedi cyhoeddi adroddiad ar Faterion Llwyth Gwaith yn seiliedig ar ganlyniadau Holiadur UCAC, Gorffennaf 2014, yn ogystal â thystiolaeth a gasglwyd oddi wrth aelodau yn ystod Taith Llwyth Gwaith UCAC a deithiodd ledled Cymru yn ystod tymor yr Hydref 2014.

22 Rhagfyr 2014

Balot am streic yn y sector Addysg Bellach!

Mae UCAC yn cynnal balot am weithredu diwydiannol yn y sector Addysg Bellach gan gydweithio gydag undebau eraill y sector fel aelod o Cyd-undebau Llafur Addysg Bellach Cymru i drefnu’r bleidlais ar yr un pryd.

24 Tachwedd 2014

Taith Llwyth Gwaith UCAC: Diweddariad

Mae Taith Llwyth Gwaith UCAC bellach wedi ymweld â nifer o siroedd gyda chyfarfodydd yr wythnos hon i'n haelodau yn ne Gwynedd, Sir Benfro, Nedd Port Talbot, Abertawe, Sir Ddinbych, Caerdydd, Blaenau Gwent, Caerffili a Chaerdydd. Mae'r niferoedd sydd wedi mynychu’r cyfarfodydd hyd yn hyn wedi bod yn brawf o'r teimladau cryf bod ein haelodau wedi cael digon ar y pwysau gwaith affwysol sydd arnynt.

24 Hydref 2014

UCAC yn cyfarfod Huw Lewis, y Gweinidog Addysg a Sgiliau, i drafod llwyth gwaith

Ar 6 Hydref 2014 cyfarfu Ioan Rhys Jones (Llywydd) a Dilwyn Roberts-Young (Is-ysgrifennydd Cyffredinol) gyda'r Gweinidog Addysg a Sgiliau Huw Lewis i drafod pryderon UCAC am lwyth gwaith.