12 Mawrth 2014

UCAC yn ymatal rhag streicio

Mewn cyfarfod brys o Gyngor Cenedlaethol UCAC yn Aberystwyth heddiw, penderfynwyd peidio galw ar aelodau i streicio ar 26 Mawrth. 

4 Mawrth 2014

UCAC yn rhoi croeso gwresog i argymhellion Comisiwn Silk

Mae Undeb Cenedlaethol Athrawon Cymru (UCAC) wedi ymateb yn ffafriol i argymhellion y Comisiwn ar Ddatganoli yng Nghymru (y Comisiwn Silk) a gyhoeddwyd heddiw.
 
Mae’r undeb yn croesawu’n arbennig yr argymhelliad y dylid datganoli’r cyfrifoldeb dros gyflogau ac amodau gwaith athrawon.

07 Chwefror 2014

UCAC i streicio ar 26 Mawrth

Mae Undeb Cenedlaethol Athrawon Cymru (UCAC) wedi cyhoeddi heddiw y bydd yn cynnal streic undydd ar ddydd Mercher 26 Mawrth 2014.

23 Ionawr 2014

UCAC a RhAG yn mynegi pryderon am oblygiadau torri cludiant am ddim 16+ ar addysg Gymraeg

Mae undeb athrawon UCAC a mudiad Rhieni dros Addysg Gymraeg (RhAG) wedi mynegi pryderon am oblygiadau torri cludiant am ddim 16+ ar addysg Gymraeg.

12 Rhagfyr 2013

Bandio Ysgolion: gwastraff amser ac adnoddau

Yn dilyn cyhoeddi canlyniadau bandio ysgolion uwchradd Cymru heddiw, dywedodd llefarydd ar ran UCAC: