23 Medi 2014

Cyfarfod gyda'r Ysgrifennydd Gwladol dros Addysg, Nicky Morgan

Ar Fedi'r 23ain cyfarfu Dilwyn Roberts-Young, Dirprwy Ysgrifennydd Cyffredinol yr Undeb â'r Ysgrifennydd Gwladol dros Addysg, Nicky Morgan. Y cyfarfod ar y cyd gyda'r undebau a chymdeithasau athrawon eraill oedd y cyntaf mewn cyfres o gyfarfodydd sydd yn barhad o'r trafodaethau ddigwyddodd gyda'r Adran Addysg cyn yr haf.

16 Medi 2014

Hysbysebu swydd: Swyddog Maes Cynorthwyol

Ydych chi awydd ymuno â thim o Swyddogion UCAC?

25 Gorffennaf 2014

Anghenion Dysgu Arbennig - ond dim ystyriaeth i anghenion ieithyddol

Mae Dathlu'r Gymraeg wedi ymateb yn feirniadol i Bapur Gwyn gan Lywodraeth Cymru sy'n diwygio'r drefn ar gyfer plant a phobl ifanc ag Anghenion Dysgu Ychwanegol.

11 Gorffennaf 2014

Ysgol â llai na 91 disgybl yn ‘ysgol fach’ meddai Llywodraeth Cymru

Mae Undeb Cenedlaethol Athrawon Cymru (UCAC) wedi darganfod bod Llywodraeth Cymru wedi diffinio ‘ysgol fach’ fel “ysgol â llai na 91 o ddisgyblion”.

30 Mehefin 2014

Cyngor i aelodau UCAC pan fydd undebau eraill yn streicio

Beth yw sefyllfa aelodau UCAC mewn ysgol pan fydd aelodau undebau eraill yn streicio?