22 Tachwedd 2013

Ymateb UCAC i sefyllfa'r iaith Gymraeg yn ein hysgolion

Mae Cyngor Sir Gaerfyrddin wedi sefydlu gweithgor er mwyn ymateb i ffigurau’r Cyfrifiad oedd yn dangos bod llai na 50% o siaradwyr Cymraeg yn y sir am y tro cyntaf erioed. 

14 Tachwedd 2013

UCAC yn agor balot ar Gontract Cenedlaethol i Addysg Bellach

Ers dros dair blynedd a hanner, mae’r undebau ar y cyd (AMiE, ATL, GMB, NASUWT, UCAC, UCU, UNISON a UNITE) wedi bod yn negodi gyda CholegauCymru i lunio Contract Cenedlaethol ar gyfer holl staff y sector Addysg Bellach yng Nghymru. UCAC fu’n cadeirio’r undebau ar y cyd.