26 Mawrth 2020

Diweddariad 2 i Athrawon Newydd Gymhwyso

Yn dilyn y neges a anfonais atoch ddoe, dyma ddolen i’r wybodaeth ddiweddaraf am sefyllfa Athrawon Newydd Cymhwyso.

Mae’n cynnwys Canllawiau dros-dro ynghylch y trefniadau ar gyfer y Cyfnod Ymsefydlu yn sgil COVID-19:

https://hwb.gov.wales/datblygiad-proffesiynol/cyfnod-ymsefydlu/

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau neu bryderon, mae croeso mawr i chi gysylltu ar:

01970 639950
Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld.

25 Mawrth 2020

Diweddariad i Athrawon Newydd Gymhwyso

Yn ein cyfarfodydd gyda Llywodraeth Cymru mae UCAC wedi bod yn gwthio am eglurder am y modd y bydd Athrawon Newydd Gymhwyso yn cwblhau eu Cyfnod Ymsefydlu statudol tra bod ysgolion ar gau.
 
Rydym hefyd wedi pwyso ar Gyngor y Gweithlu Addysg i ystyried y mater ar fyrder.
 
Dyma’r datganiad diweddaraf gan Lywodraeth Cymru:

24 Mawrth 2020

Diweddariad: Covid 19

Mae UCAC wedi bod yn cyfarfod, dros gynhadledd-fideo, Llywodraeth Cymru i drafod rôl hanfodol ein hysgolion wrth ddelio gyda’r sefyllfa. Byddwch yn gweld o’r datganiad bod datblygiadau yn cael eu hadolygu gyda’r undebau a hynny’n ddyddiol.

Daeth cais neithiwr gan Lywodraeth Cymru i ni rannu’r datganiad a wnaeth Kirsty Williams, Gweinidog dros Addysg gyda chi heddiw:

20 Mawrth 2020 

Diweddariad i Arweinwyr Ysgol: COVID-19

Mewn amser o ansicrwydd enbyd ym myd addysg cofiwch fod UCAC yma i chi. Gwyddom pa mor drwm yw’r baich ar arweinwyr ar gyfnod fel hyn.

Mae nifer fawr iawn o gwestiynau eto i’w hateb. Rydym mewn cysylltiad dyddiol gyda Llywodraeth Cymru i godi cwestiynau a phryderon, ac yn cydweithio i geisio dod o hyd i ddatrysiadau sy’n dderbyniol dan yr amgylchiadau.

20 Mawrth 2020 16:30 

Diweddariad i Athrawon dan Hyfforddiant: Covid-19

Mewn amser o ansicrwydd enbyd ym myd addysg cofiwch fod UCAC yma i chi fel athro dan hyfforddiant.

Cofiwch ddilyn y cyngor cyffredinol gan Lywodraeth Cymru a Iechyd Cyhoeddus Cymru: https://llyw.cymru/coronafeirws a https://icc.gig.cymru/