9 Gorffennaf 2020

Croeso i ddisgyblion – ac i fuddsoddiad

Mae undeb addysg UCAC wedi ymateb i ddatganiad y Gweinidog Addysg heddiw ynghylch ail-agor ysgolion ym mis Medi.

Dywedodd Dilwyn Roberts-Young, Ysgrifennydd Cyffredinol UCAC: “Mae penaethiaid ac athrawon wedi gweithio’n ddiflino i sicrhau bod trefniadau’r cyfnod ail-agor ysgolion yn creu amgylchedd diogel i ddisgyblion. Mae hyn yn adeiladu ar y gwaith sydd wedi digwydd trwy gydol y cyfnod pan oedd ysgolion ar gau.

“Gyda datganiad y Gweinidog Addysg gallwn fynd ati i groesawu disgyblion yn ôl i’n hysgolion ym mis Medi ac rydym yn edrych ymlaen at weld cyhoeddi’r canllawiau ar gyfer ail-agor. Fodd bynnag, gyda’r canllawiau’n cael eu cyhoeddi mor hwyr yn y dydd bydd angen peth amynedd wrth baratoi ar gyfer yr ail-agor yn ystod wythnosau cyntaf tymor yr hydref.

23 Mehefin 2020

Safbwynt UCAC ynghylch wythnos 20-24 Gorffennaf

Daeth rhes o gyhoeddiadau gan Awdurdodau Lleol o nos Wener 19 Mehefin ymlaen a dros y penwythnos ynghylch eu trefniadau ar gyfer yr wythnos ‘ychwanegol’ o dymor cyn yr haf, sef 20-24 Gorffennaf.

Yn sgil y datganiadau hynny, a’r ffaith bod rhai ohonynt wedi cyfeirio at ‘yr undebau’, rydym am ddatgan safbwynt UCAC yn glir.

  • Nid yw UCAC ar unrhyw adeg wedi gwrthwynebu neu ymgyrchu yn erbyn agor ysgolion yn ystod yr wythnos 20-24 Gorffennaf; nid yw ychwaith wedi ymgyrchu o blaid
  • Mae UCAC wedi amlinellu cyfres o faterion ymarferol y byddai angen eu hystyried a’u datrys er mwyn agor ysgolion yn ystod yr wythnos ychwanegol, neu petai’r flwyddyn ysgol yn cael eu hamrywio mewn unrhyw ffordd
  • Y gwirionedd yw mai’r Awdurdodau Lleol a Llywodraeth Cymru sydd wedi methu dod i gytundeb ar y mater hwn, nid yr undebau a Llywodraeth Cymru

17 Mehefin 2020

Rhestr Wirio Addysg Bellach

CANLLAWIAU i staff y mae'n ofynnol iddynt ddychwelyd i helpu i baratoi safle'r coleg ar gyfer pellter cymdeithasol a gweithio'n ddiogel.