6 Ebrill 2017

Canlyniadau Arolwg Cenedlaethol y Gweithlu Addysg yn cadarnhau canfyddiadau ymchwil UCAC ar lwyth gwaith

Mae UCAC yn croesawu datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet Dros Addysg ar ganlyniadau Arolwg Cenedlaethol y Gweithlu Addysg. Rydym yn cefnogi cynnal Arolwg o’r fath bob 2-3 blynedd fel bod modd gweld sut mae pethau’n newid dros amser.  

29 Mawrth 2017

UCAC yn rhan o ddirprwyaeth Llywodraeth Cymru yn Uwchgynhadledd y Proffesiwn Dysgu

Bydd Elaine Edwards, Ysgrifennydd Cyffredinol UCAC yn ran o ddirprwyaeth dan arweiniad Yr Ysgrifennydd Addysg, Kirsty Williams a fydd yn ymweld â’r Alban yr wythnos hon ar gyfer Uwchgynhadledd y Proffesiwn Dysgu, ISTP 2017.

27 Mawrth 2017

Cyhoeddi canlyniadau arolwg recriwtio a chadw UCAC

Yn dilyn cyhoeddi canlyniadau arolwg o aelodau UCAC ar recriwtio a chadw, mae UCAC yn galw ar Lywodraeth Cymru i fynd i’r afael, yn strategol ac ar frys, â lleihau llwyth gwaith gormodol a’r straen aruthrol sydd yn wynebu’r proffesiwn.

27 Chwefror 2017

Swyddog Aelodaeth a Chyllid

Mae UCAC yn chwilio am berson brwdfrydig a medrus i ymuno â'n tîm gweithgar. 

21 Chwefror 2017

Datganoli cyflog ac amodau gwaith athrawon: diweddariad

Cafwyd cyfarfod heriol ond adeiladol ar 14 Chwefror gyda Swyddogion Llywodraeth Cymru, cynrychiolwyr Llywodraeth Leol a'r holl undebau addsyg i drafod y ffordd ymlaen o ran datganoli cyflog ac amodau gwaith athrawon i Gymru.