8 Chwefror 2017

Amserlen Cwricwlwm Newydd i Gymru
 
Croesawodd UCAC y cyfle i gynnig tystiolaeth i Bwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg y Llywodraeth yngl?n â pharodrwydd athrawon i gyflwyno’r cwricwlwm newydd yn ddiweddar. Tra’n gefnogol iawn o argymhellion Yr Athro Donaldson mae pryder gan UCAC am y modd mae’r argymhellion hyn yn cael eu gweithredu.

31 Ionawr 2017

Gwaith caled athrawon yn cael ei wobrwyo

Er yn parhau yn amheus iawn o broses sy’n gosod ysgol yn erbyn ysgol mae UCAC yn credu fod cyhoeddiad heddiw yn ymddangos yn bositif iawn. Mae’n dangos fod safonau yn codi yn y sector gynradd ac uwchradd. 

23 Ionawr 2017

Croesawu £36m i leihau niferoedd mewn dosbarthiadau

Mae UCAC yn croesawu datganiad yr Ysgrifennydd Addysg a’r cyhoeddiad y bydd £36m yn cael ei glustnodi tuag at leihau niferoedd mewn dosbarthiadau yn y Cyfnod Sylfaen.

5 Ionawr 2017

Arolwg ar Amrywiaeth a Chydraddoldeb yn y gweithle

Mae TUC Cymru yn cynnal arolwg sy’n ymchwilio i amrywiaeth a chydraddoldeb yn y gwaith.

12 Rhagfyr 2016

Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol

Gan ein bod yn cydnabod fod rhai problemau yn bodoli gyda’r trefniadau cyfredol mae UCAC yn croesawu cyflwyno Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol gan y Llywodraeth heddiw.