24 Mawrth 2020

Diweddariad: Covid 19

Mae UCAC wedi bod yn cyfarfod, dros gynhadledd-fideo, Llywodraeth Cymru i drafod rôl hanfodol ein hysgolion wrth ddelio gyda’r sefyllfa. Byddwch yn gweld o’r datganiad bod datblygiadau yn cael eu hadolygu gyda’r undebau a hynny’n ddyddiol.

Daeth cais neithiwr gan Lywodraeth Cymru i ni rannu’r datganiad a wnaeth Kirsty Williams, Gweinidog dros Addysg gyda chi heddiw:

20 Mawrth 2020 

Diweddariad i Arweinwyr Ysgol: COVID-19

Mewn amser o ansicrwydd enbyd ym myd addysg cofiwch fod UCAC yma i chi. Gwyddom pa mor drwm yw’r baich ar arweinwyr ar gyfnod fel hyn.

Mae nifer fawr iawn o gwestiynau eto i’w hateb. Rydym mewn cysylltiad dyddiol gyda Llywodraeth Cymru i godi cwestiynau a phryderon, ac yn cydweithio i geisio dod o hyd i ddatrysiadau sy’n dderbyniol dan yr amgylchiadau.

20 Mawrth 2020 16:30 

Diweddariad i Athrawon dan Hyfforddiant: Covid-19

Mewn amser o ansicrwydd enbyd ym myd addysg cofiwch fod UCAC yma i chi fel athro dan hyfforddiant.

Cofiwch ddilyn y cyngor cyffredinol gan Lywodraeth Cymru a Iechyd Cyhoeddus Cymru: https://llyw.cymru/coronafeirws a https://icc.gig.cymru/  

20 Mawrth 2020 11:30

Diweddariad i aelodau: Covid-19 

Rydym mewn cysylltiad dyddiol gyda Llywodraeth Cymru i drafod cwestiynau a phryderon, ac yn cydweithio i geisio dod o hyd i ddatrysiadau sy’n dderbyniol dan yr amgylchiadau. 

20 Mawrth 2020

Neges at aelodau UCAC sy’n athrawon cyflenwi/llanw

Mae’r cyfnod hwn yn un eithriadol o bryderus i bawb, ac yn arbennig felly i’r sawl sy’n poeni am ffynonellau incwm nawr bod ysgolion a cholegau yn cau.

Rydym mewn trafodaethau dyddiol gyda Llywodraeth Cymru am faterion yn ymwneud ag oblygiadau COVID-19 a threfniadau ysgolion dros yr wythnosau a'r misoedd nesaf.