29 Mawrth 2017

UCAC yn rhan o ddirprwyaeth Llywodraeth Cymru yn Uwchgynhadledd y Proffesiwn Dysgu

Bydd Elaine Edwards, Ysgrifennydd Cyffredinol UCAC yn ran o ddirprwyaeth dan arweiniad Yr Ysgrifennydd Addysg, Kirsty Williams a fydd yn ymweld â’r Alban yr wythnos hon ar gyfer Uwchgynhadledd y Proffesiwn Dysgu, ISTP 2017.

27 Mawrth 2017

Cyhoeddi canlyniadau arolwg recriwtio a chadw UCAC

Yn dilyn cyhoeddi canlyniadau arolwg o aelodau UCAC ar recriwtio a chadw, mae UCAC yn galw ar Lywodraeth Cymru i fynd i’r afael, yn strategol ac ar frys, â lleihau llwyth gwaith gormodol a’r straen aruthrol sydd yn wynebu’r proffesiwn.

27 Chwefror 2017

Swyddog Aelodaeth a Chyllid

Mae UCAC yn chwilio am berson brwdfrydig a medrus i ymuno â'n tîm gweithgar. 

21 Chwefror 2017

Datganoli cyflog ac amodau gwaith athrawon: diweddariad

Cafwyd cyfarfod heriol ond adeiladol ar 14 Chwefror gyda Swyddogion Llywodraeth Cymru, cynrychiolwyr Llywodraeth Leol a'r holl undebau addsyg i drafod y ffordd ymlaen o ran datganoli cyflog ac amodau gwaith athrawon i Gymru.

8 Chwefror 2017

Amserlen Cwricwlwm Newydd i Gymru
 
Croesawodd UCAC y cyfle i gynnig tystiolaeth i Bwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg y Llywodraeth yngl?n â pharodrwydd athrawon i gyflwyno’r cwricwlwm newydd yn ddiweddar. Tra’n gefnogol iawn o argymhellion Yr Athro Donaldson mae pryder gan UCAC am y modd mae’r argymhellion hyn yn cael eu gweithredu.