19 Gorffennaf 2017

Prinder adnoddau Cymraeg i gyd-fynd â chymwysterau

Dros yr wythnosau diwethaf, mae UCAC wedi bod yn casglu gwybodaeth gan aelodau ynghylch prinder adnoddau Cymraeg i gyd-fynd â chymwysterau, ac ers hynny mae Rebecca Williams, Swyddog Polisi UCAC wedi bod yn gweithredu ar y mater. 

8 Mehefin 2017

Ffarwelio a chroesawu aelod newydd o staff

Mae'n gyfnod o newid i ni yma ym Mhrif Swyddfa UCAC wrth i ni ffarwelio gyda Delyth Jones fu'n Ysgrifennydd Aelodaeth a Chyllid yr Undeb am bron i 30 mlynedd. Roedd Delyth yn adnabyddus i'n haelodau ym mhob rhan o Gymru fel y pwynt cyswllt cyntaf wrth ffonio'r Brif Swyddfa ac fel y wyneb oedd yn croesawu’n haelodau ym mhabell UCAC ar feysydd y ddwy Eisteddfod. Diolch o galon Delyth am eich gwasanaeth hir a chlodwiw i'r Undeb.

8 Mehefin 2017

Ymweliad gan Estyn

Mae adeg ymweliad gan Estyn a'r cyfnod yn arwain at arolwg yn gallu bod yn un anodd i athrawon.

20 Ebrill 2017

Uwchgynhadledd Ryngwladol y Proffesiwn Addysgu

Mynychodd Ysgrifennydd Cyffredinol UCAC, Elaine Edwards, Uwchgynhadledd Ryngwladol y Proffesiwn Addysgu yng Nghaeredin ddiwedd mis Mawrth. Roedd yno fel un o ddau arweinydd undeb ar wahoddiad Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg.

10 Ebrill 2017

Cynhadledd UCAC: Adroddiad gan y Llywydd Cenedlaethol

Fe rydd y gynhadledd flynyddol y cyfle i’r aelodau dderbyn adroddiadau am waith yr undeb ledled Cymru a thu hwnt ac i wyntyllu barn swyddogol yr undeb a chytuno arni. Trowyd y mwyafrif o’r cynigion yn benderfyniadau er mwyn llywio polisïau, gweithgareddau ac ymgyrchoedd UCAC ar gyfer y dyfodol.