29 Medi 2016

Trafodaethau gyda’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol

Dydd Mawrth 27 Medi, cafwyd y cyfarfod cyntaf rhwng swyddogion UCAC a  phrif swyddogion y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol.

23 Medi 2016

Trafodaethau gyda’r Gweinidog

Cafodd UCAC gyfle yr wythnos hon (dydd Mercher 21 Medi) i gwrdd â Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes, Llywodraeth Cymru – sef Alun Davies AC.

23 Medi 2016

Addysgu Aelodau Cynulliad am ADY

Mae aelodau UCAC wedi hen arfer ag addysgu plant a phobl ifanc, ac â thrafod gyda rhieni.
 
Ond daeth cyfle mwy anarferol i dair o aelodau’r undeb ddydd Mawrth, 20 Medi, i rannu eu harbenigedd gydag aelodau’n Cynulliad Cenedlaethol.

29 Gorffennaf 2016

Cyfarfod gyda'r Ysgrifennydd Gwladol dros Addysg Justine Greening

Bu Dilwyn Roberts-Young , Is-ysgrifennydd Cyffredinol yr Undeb mewn cyfarfod yn Llundain gyda'r Ysgrifennydd Gwladol dros Addysg Justine Greening ar ddydd Mercher, Gorffennaf yr 20fed. 

29 Gorffennaf 2016

UCAC yn trafod goblygiadau gweithio'n hirach yn San Steffan

Bu'r Dirprwy Ysgrifennydd Cyffredinol Dilwyn Roberts-Young mewn cyfarfod o'r Adolygiad Gweithio'n Hirach yn San Steffan ar ddydd Mawrth, Gorffennaf 19eg.