20 Ebrill 2017

Uwchgynhadledd Ryngwladol y Proffesiwn Addysgu

Mynychodd Ysgrifennydd Cyffredinol UCAC, Elaine Edwards, Uwchgynhadledd Ryngwladol y Proffesiwn Addysgu yng Nghaeredin ddiwedd mis Mawrth. Roedd yno fel un o ddau arweinydd undeb ar wahoddiad Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg.

10 Ebrill 2017

Cynhadledd UCAC: Adroddiad gan y Llywydd Cenedlaethol

Fe rydd y gynhadledd flynyddol y cyfle i’r aelodau dderbyn adroddiadau am waith yr undeb ledled Cymru a thu hwnt ac i wyntyllu barn swyddogol yr undeb a chytuno arni. Trowyd y mwyafrif o’r cynigion yn benderfyniadau er mwyn llywio polisïau, gweithgareddau ac ymgyrchoedd UCAC ar gyfer y dyfodol.

6 Ebrill 2017

Canlyniadau Arolwg Cenedlaethol y Gweithlu Addysg yn cadarnhau canfyddiadau ymchwil UCAC ar lwyth gwaith

Mae UCAC yn croesawu datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet Dros Addysg ar ganlyniadau Arolwg Cenedlaethol y Gweithlu Addysg. Rydym yn cefnogi cynnal Arolwg o’r fath bob 2-3 blynedd fel bod modd gweld sut mae pethau’n newid dros amser.  

29 Mawrth 2017

UCAC yn rhan o ddirprwyaeth Llywodraeth Cymru yn Uwchgynhadledd y Proffesiwn Dysgu

Bydd Elaine Edwards, Ysgrifennydd Cyffredinol UCAC yn ran o ddirprwyaeth dan arweiniad Yr Ysgrifennydd Addysg, Kirsty Williams a fydd yn ymweld â’r Alban yr wythnos hon ar gyfer Uwchgynhadledd y Proffesiwn Dysgu, ISTP 2017.

27 Mawrth 2017

Cyhoeddi canlyniadau arolwg recriwtio a chadw UCAC

Yn dilyn cyhoeddi canlyniadau arolwg o aelodau UCAC ar recriwtio a chadw, mae UCAC yn galw ar Lywodraeth Cymru i fynd i’r afael, yn strategol ac ar frys, â lleihau llwyth gwaith gormodol a’r straen aruthrol sydd yn wynebu’r proffesiwn.