5 Ionawr 2017

Arolwg ar Amrywiaeth a Chydraddoldeb yn y gweithle

Mae TUC Cymru yn cynnal arolwg sy’n ymchwilio i amrywiaeth a chydraddoldeb yn y gwaith.

12 Rhagfyr 2016

Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol

Gan ein bod yn cydnabod fod rhai problemau yn bodoli gyda’r trefniadau cyfredol mae UCAC yn croesawu cyflwyno Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol gan y Llywodraeth heddiw.

6 Rhagfyr 2016

UCAC yn ymateb i ganlyniadau profion PISA

Yn dilyn cyhoeddi canlyniadau profion PISA 2015 heddiw, rhaid cyfaddef ein bod fel Undeb Athrawon yn siomedig dros ein haelodau nad oes cynnydd arwyddocaol. 

15 Tachwedd 2016

UCAC yn croesawu datganiad Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg ynghylch ysgolion gwledig ac ysgolion bach

Mae UCAC yn croesawu datganiad Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg am y cymorth ychwanegol o £2.5m fydd ar gael i ysgolion gwledig ac ysgolion bach o Ebrill 2017. 

27 Hydref 2016

Sicrhau amodau gwaith teg i athrawon ym Mhowys

Yn ystod mis Hydref mae Dilwyn Roberts-Young, Swyddog Maes y Canolbarth a'r De-orllewin wedi bod yn mynychu cyfarfodydd yn Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys ble mae ymgynghoriad ar bolisïau'r Sir yn ymwneud ag amodau gwaith athrawon.