27 Chwefror 2017

Swyddog Aelodaeth a Chyllid

Mae UCAC yn chwilio am berson brwdfrydig a medrus i ymuno â'n tîm gweithgar. 

21 Chwefror 2017

Datganoli cyflog ac amodau gwaith athrawon: diweddariad

Cafwyd cyfarfod heriol ond adeiladol ar 14 Chwefror gyda Swyddogion Llywodraeth Cymru, cynrychiolwyr Llywodraeth Leol a'r holl undebau addsyg i drafod y ffordd ymlaen o ran datganoli cyflog ac amodau gwaith athrawon i Gymru.

8 Chwefror 2017

Amserlen Cwricwlwm Newydd i Gymru
 
Croesawodd UCAC y cyfle i gynnig tystiolaeth i Bwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg y Llywodraeth yngl?n â pharodrwydd athrawon i gyflwyno’r cwricwlwm newydd yn ddiweddar. Tra’n gefnogol iawn o argymhellion Yr Athro Donaldson mae pryder gan UCAC am y modd mae’r argymhellion hyn yn cael eu gweithredu.

31 Ionawr 2017

Gwaith caled athrawon yn cael ei wobrwyo

Er yn parhau yn amheus iawn o broses sy’n gosod ysgol yn erbyn ysgol mae UCAC yn credu fod cyhoeddiad heddiw yn ymddangos yn bositif iawn. Mae’n dangos fod safonau yn codi yn y sector gynradd ac uwchradd. 

23 Ionawr 2017

Croesawu £36m i leihau niferoedd mewn dosbarthiadau

Mae UCAC yn croesawu datganiad yr Ysgrifennydd Addysg a’r cyhoeddiad y bydd £36m yn cael ei glustnodi tuag at leihau niferoedd mewn dosbarthiadau yn y Cyfnod Sylfaen.