29 Medi 2016

Asesu, Safoni, Cymedroli, Gwirio – UCAC yn taclo llwyth gwaith afresymol

Un o’r themâu a godwyd amlaf gan aelodau yng Nghynhadledd Flynyddol UCAC yn 2016 oedd y llwyth gwaith aruthrol a laniodd ar athrawon yn sgil gofynion prosesau asesu gwaith disgyblion, safoni, cymedroli a gwirio allanol.

29 Medi 2016

Trafodaethau gyda’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol

Dydd Mawrth 27 Medi, cafwyd y cyfarfod cyntaf rhwng swyddogion UCAC a  phrif swyddogion y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol.

23 Medi 2016

Trafodaethau gyda’r Gweinidog

Cafodd UCAC gyfle yr wythnos hon (dydd Mercher 21 Medi) i gwrdd â Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes, Llywodraeth Cymru – sef Alun Davies AC.

23 Medi 2016

Addysgu Aelodau Cynulliad am ADY

Mae aelodau UCAC wedi hen arfer ag addysgu plant a phobl ifanc, ac â thrafod gyda rhieni.
 
Ond daeth cyfle mwy anarferol i dair o aelodau’r undeb ddydd Mawrth, 20 Medi, i rannu eu harbenigedd gydag aelodau’n Cynulliad Cenedlaethol.

29 Gorffennaf 2016

Cyfarfod gyda'r Ysgrifennydd Gwladol dros Addysg Justine Greening

Bu Dilwyn Roberts-Young , Is-ysgrifennydd Cyffredinol yr Undeb mewn cyfarfod yn Llundain gyda'r Ysgrifennydd Gwladol dros Addysg Justine Greening ar ddydd Mercher, Gorffennaf yr 20fed.