29 Gorffennaf 2016

UCAC yn trafod goblygiadau gweithio'n hirach yn San Steffan

Bu'r Dirprwy Ysgrifennydd Cyffredinol Dilwyn Roberts-Young mewn cyfarfod o'r Adolygiad Gweithio'n Hirach yn San Steffan ar ddydd Mawrth, Gorffennaf 19eg.

20 Gorffennaf 2016

Cynllun Strategol 2016-2020: Y Ganolfan Dysgu Gymraeg Genedlaethol

Mae UCAC yn cynrychioli tiwtoriaid Cymraeg i oedolion mewn sawl sector, ac rydym wedi ymateb yn ffurfiol i'r ymgynghoriad ar Gynllun Strategol 2016-2020: Y Ganolfan Dysgu Gymraeg Genedlaethol.

19 Gorffennaf 2016

Cyflogau ac amodau gwaith Athrawon Cyflenwi ym Mhowys

Mynychodd UCAC cyfres o gyfarfodydd yr wythnos ddiwethaf yng nghanolbarth, gogledd a de Powys i drafod cyflogau ac amodau gwaith Athrawon Cyflenwi'r sir, o ganlyniad i ymgynghoriad sy'n cael ei gynnal gan yr Awdurdod Lleol.

18 Mai 2016

Taith y Llywydd i bob cwr o Gymru!

Mae wedi bod yn fraint ac yn bleser mawr i gael y cyfle i ymweld ag aelodau mewn ysgolion ar draws Cymru eleni. Ym mhobman y mae’r aelodau yr un mor awyddus ag erioed i wneud eu gorau glas dros y disgyblion. 

16 Chwefror 2016

Stigma Iechyd Meddwl

Pan fydd Adran Gydraddoldeb  UCAC yn cyfarfod yr arferiad yw gwahodd gwahanol unigolion a mudiadau sydd yn gweithio yn y  maes i rannu profiadau gyda ni ac i gynnig arweiniad. 
 
Yn ein cyfarfod diwethaf cafwyd cyflwyniad arbennig a chynhwysfawr gan Bethan Roberts, Rheolwr Gweithredol MIND Aberystwyth ar faterion yn ymwneud ag iechyd meddwl yn y sector addysg.