26 Ionawr 2016

UCAC yn galw am hyfforddiant ym maes Technoleg Gwybodaeth ar frys

Yn sgil cyhoeddi Adroddiad Blynyddol Estyn 2014-15 heddiw, mae undeb athrawon UCAC yn galw am sylw brys i faes Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu (TGCh) a chymhwysedd digidol.

11 Ionawr 2016

Toriadau i gyllidebau yn mynd i gael effaith ar safon athrawon 

Mae undebau addysg ac arweinwyr ysgol wedi uno heddiw mewn datganiad at y Corff Arolygu Athrawon Ysgol (STRB), gan rybuddio bod y Llywodraeth yn mentro tanseilio safonau addysgu o ganlyniad i'r lleihad, mewn termau real, i'r gyllideb addysg a'r erydiad parhaol i gyflogau athrawon.

17 Rhagfyr 2015

Colli cyfle o ran y Gymraeg ac Anghenion Dysgu Ychwanegol

Dylai darpariaeth cyfrwng Cymraeg fod yn elfen greiddiol a chanolog o ddeddfwriaeth newydd arfaethedig Llywodraeth Cymru ar gyfer maes Anghenion Dysgu Ychwanegol ac nid ystyriaeth ymylol fel sydd ar hyn o bryd.

16 Rhagfyr 2015

Athrawon cyflenwi’n parhau i ddioddef anghyfiawnder

Yn sgil cyhoeddi adroddiad ar waith athrawon cyflenwi heddiw, 16 Rhagfyr, mae undeb athrawon UCAC yn galw ar Lywodraeth Cymru i weithredu ar fyrder i fynd â’r afael â’r telerau anghyfiawn sy’n wynebu athrawon cyflenwi.

1 Rhagfyr 2015

Chwilio am anrheg arbennig i berson arbennig?

I ddathlu agoriad siop newydd Rhiannon yn Aberystwyth, mae Gemwaith Rhiannon yn cynnig 10% o ddisgownt i aelodau UCAC yn eu siop yn Aberystwyth a Thregaron drwy gydol mis Rhagfyr 2015*.