Prif gyfrifoldebau’r Adran hon yw gofalu am holl gyhoeddiadau’r Undeb sy’n cynnwys Blwyddlyfr UCAC, Yr Athro, taflenni gwybodaeth a llenyddiaeth cyhoeddusrwydd. 
 
Aelodau’r Adran yw:
  • Dilwyn Roberts-Young, Ysgrifennydd Cyffredinol (Ysgrifennydd yr Adran) 
  • Llywydd Cenedlaethol 
  • Is-lywydd Cenedlaethol
  • Trysorydd Cenedlaethol
  • Rebecca Williams, Swyddog Polisi
  • Noir Jones
  • Christopher Shaw