Prif gyfrifoldebau’r Adran hon yw gofalu am holl gyhoeddiadau’r Undeb sy’n cynnwys Blwyddlyfr UCAC, Yr Athro, taflenni gwybodaeth a llenyddiaeth cyhoeddusrwydd. 
 
Aelodau’r Adran yw:
  • Elaine Edwards, Ysgrifennydd Cyffredinol (Ysgrifennydd yr Adran) Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld.  / 01970 639 950
  • Llywydd Cenedlaethol 
  • Is-lywydd Cenedlaethol
  • Trysorydd Cenedlaethol
  • Rebecca Williams, Swyddog Polisi
  • Noir Jones
  • Christopher Shaw