Céire Tierney

Swyddog Aelodaeth a Recriwtio Dros Dro
01970 639950 / Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Ffion Evans

Swyddog Cyllid
01970 639950 / Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Gareth Morgan

Swyddog Maes y Canolbarth a'r De-orllewin
Abertawe, Castell-nedd Port Talbot, Ceredigion,
Powys, Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin
01970 639950 / Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Gareth Tucker

Cynorthwy-ydd Swyddfa
01970 639950 / Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Gwenno
Griffiths Jones

Swyddog Aelodaeth a Recriwtio (ar gyfnod mamolaeth)
01970 639950 / Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Ioan Rhys Jones

Ysgrifennydd Cyffredinol
01970 639950 / Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Iona Davies

Swyddog Polisi
01970 639950 / Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Jen Jones

Swyddog Maes y Canolbarth a'r De-orllewin
Abertawe, Castell-nedd Port Talbot, Ceredigion, Powys, Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin
01970 639950 / Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. 

Mair Nutting

Trefnydd Swyddfa
01970 639950 / Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Mererid
Lewis Davies

Is-Ysgrifennydd Cyffredinol
Swyddog Maes y De-Ddwyrain
Blaenau Gwent, Bro Morgannwg, Caerdydd, Caerffili, Casnewydd, Merthyr Tudful,
Pen-y-bont ar Ogwr, Rhondda Cynon Taf,
Sir Fynwy, Torfaen
01970 639950 / Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Nia Evans

Swyddog Cyfathrebu a Chynorthwyydd Personol
01970 639950 / Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Roger Vaughan

Swyddog Maes y Gogledd
Conwy, Dinbych, Fflint, Gwynedd,
Wrecsam, Ynys Môn
01970 639950 / Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Ywain Myfyr

Swyddog Maes Cynorthywol

01970 639950 / Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.