TYSTIOLAETH AC YMATEBION

UCACChwefror  2023

Dweud eich Dweud - Cymwysterau Cymru: Hyrwyddo a hwyluso argaeledd cymwysterau cyfrwng Cymraeg 

Rhagfyr  2022

 Dweud eich Dweud - Cymwys ar gyfer y Dyfodol 
Rhagfyr 2020

  • Gorchmynion Atal Dros Dro (Llywodraeth Cymru) [PDF]


Rhagfyr 2020

  • Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Llywodraeth Cymru) [PDF]


Tachwedd 2020

  • Y Dystysgrif Her Sgiliau Uwch a Bagloriaeth Cymru Uwch (Cymwysterau Cymru) [PDF]


Medi 2020

  • Sefydlu dull ysgol-gyfan o ymdrin ag iechyd a lles meddyliol (Llywodraeth Cymru)