UCAC
Undeb Cenedlaethol Athrawon Cymru

Mae UCAC yn undeb ar gyfer athrawon, penaethiaid, darlithwyr a thiwtoriaid dros Gymru gyfan – yr unig undeb addysg sy’n rhoi addysgwyr Cymru’n gyntaf.

Rydyn ni’n cyfuno gwasanaeth ar lefel bersonol gyda grym undebol nerthol wrth ddylanwadu ac ymgyrchu.

Rydyn ni’n angerddol ynghylch cefnogi ac amddiffyn ein haelodau, ac ynghylch gweithio er budd system addysg sy’n gwbl addas i anghenion Cymru a phawb sy’n byw yma. 

Mae UCAC yn undeb ar gyfer athrawon, penaethiaid, darlithwyr a thiwtoriaid dros Gymru gyfan – yr unig undeb addysg sy’n rhoi addysgwyr Cymru’n gyntaf.

Rydyn ni’n cyfuno gwasanaeth ar lefel bersonol gyda grym undebol nerthol wrth ddylanwadu ac ymgyrchu.

Rydyn ni’n angerddol ynghylch cefnogi ac amddiffyn ein haelodau, ac ynghylch gweithio er budd system addysg sy’n gwbl addas i anghenion Cymru a phawb sy’n byw yma.

ATHRAWON DAN HYFFORDDIANT

AELODAETH AM DDIM

Os ydych chi’n hyfforddi i fod yn athro, mae UCAC yn cynnig aelodaeth am ddim i chi trwy gydol eich hyfforddiant.

Felly os ydych chi’n gwneud gradd BAdd, cymhwyster ôl-radd fel TAR (PGCE), neu’n gwneud doethuriaeth ac yn gwneud rhywfaint o addysgu, dewch i ymuno AM DDIM i dderbyn gwasanaeth llawn.


ATHRAWON NEWYDD GYMHYWSO

BLWYDDYN O AELODAETH AM DDIM
gyda'r flwyddyn ganlynol yn hanner pris

Os ydych chi’n Athro Newydd Gymhwyso, mae UCAC yn cynnig aelodaeth am ddim trwy gydol eich blwyddyn addysgu gyntaf, ac yn hanner pris y flwyddyn ganlynol.

Felly os ydych chi newydd gymhwyso, a heb ymaelodi’n barod, dewch i ymuno AM DDIM i dderbyn gwasanaeth llawn.

Os ydych chi'n ymuno am y tro cyntaf
Os ydych chi'n aelod yn barod

NEWYDDION

CODIAD CYFLOG 5% I ATHRAWON YSGOL 2023-24

27 Medi 2023 

 

Cyn bod modd i athrawon  dderbyn y 5% o godiad cyflog eleni, yn unol â’r drefn arferol, mae’n rhaid i’r Llywodraeth gychwyn proses gyfreithiol cyn y gallant gyfarwyddo’r awdurdodau i dalu. Mae’n broses sydd yn cymryd rhyw wythnos.  Mewn cyfarfod yr wythnos ddiwethaf, nododd y Llywodraeth y byddai’r  broses yn cychwyn cyn diwedd yr wythnos. Mawr obeithiwn felly y bydd yr awdurdodau yn derbyn y cyfarwyddyd erbyn diwedd yr wythnos hon. Yn ddibynnol ar weithdrefnau mewnol yr awdurdodau, dylai athrawon ysgol dderbyn y codiad cyflog un ai mis nesaf neu ym mis Tachwedd, hynny gydag ôl-daliad o fis Medi, wrth gwrs.

 

Cofiwch gysylltu ag UCAC os oes unrhyw ymholiad pellach o ran y codiad cyflog.

 

WYTHNOS YMWYBYDDIAETH PENSIWN

11-15 Medi 2023 

Mae hi'n wythnos ymwybyddiaeth pensiwn!  Ydych chi wedi gwirio eich pensiwn yn ddiweddar?  Mae hi'n bwysig eich bod yn mynd ar wefan Teachers' Pensions i wirio eich gwasanaeth ac i gael y wybodaeth ddiweddaraf.  

Teachers' Pensions (teacherspensions.co.uk)