UCAC
Undeb Cenedlaethol Athrawon Cymru

Mae UCAC yn undeb ar gyfer athrawon, penaethiaid, darlithwyr a thiwtoriaid dros Gymru gyfan – yr unig undeb addysg sy’n rhoi addysgwyr Cymru’n gyntaf.

Rydyn ni’n cyfuno gwasanaeth ar lefel bersonol gyda grym undebol nerthol wrth ddylanwadu ac ymgyrchu.

Rydyn ni’n angerddol ynghylch cefnogi ac amddiffyn ein haelodau, ac ynghylch gweithio er budd system addysg sy’n gwbl addas i anghenion Cymru a phawb sy’n byw yma.

ATHRAWON DAN HYFFORDDIANT

AELODAETH AM DDIM

Os ydych chi’n hyfforddi i fod yn athro, mae UCAC yn cynnig aelodaeth am ddim i chi trwy gydol eich hyfforddiant.

Felly os ydych chi’n gwneud gradd BAdd, cymhwyster ôl-radd fel TAR (PGCE), neu’n gwneud doethuriaeth ac yn gwneud rhywfaint o addysgu, dewch i ymuno AM DDIM i dderbyn gwasanaeth llawn.


ATHRAWON NEWYDD GYMHYWSO

BLWYDDYN O AELODAETH AM DDIM
gyda'r flwyddyn ganlynol yn hanner pris

Os ydych chi’n Athro Newydd Gymhwyso, mae UCAC yn cynnig aelodaeth am ddim trwy gydol eich blwyddyn addysgu gyntaf, ac yn hanner pris y flwyddyn ganlynol.

Felly os ydych chi newydd gymhwyso, a heb ymaelodi’n barod, dewch i ymuno AM DDIM i dderbyn gwasanaeth llawn.

Os ydych chi'n ymuno am y tro cyntaf
Os ydych chi'n aelod yn barod

 TRYDAR

UCAC

Bore da! Rydym nol yn @metcaerdydd yn cwrdd a myfyrwyr BA Addysg heddiw. Dewch draw i gwrdd a ni. Cewch groeso mawr!

mwy...

UCAC

❗Mae'n fwy pwysig nag erioed bod gan UCAC fanylion cyswllt a lleoliad gwaith cyfredol ar gyfer ein aelodau. 💻Gallwch ddiweddaru eich manylion trwy fewngofnodi i'ch cyfrif ar-lein: ucac.cymru/index.php/cy/m… Neu cysylltwch â ni: 📧This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 📞01970 639950

mwy...

UCAC

RT @AthrawonCymru: 📢 AELODAU UCAC 📧 Rydym wedi anfon e-byst atoch wythnos yma gyda manylion yr ymgynghori ar weithredu diwydiannol 🗣 Lle…

mwy...

NEWYDDION