CODIAD CYFLOG 5% I ATHRAWON YSGOL 2023-24

27 Medi 2023 

 

Cyn bod modd i athrawon  dderbyn y 5% o godiad cyflog eleni, yn unol â’r drefn arferol, mae’n rhaid i’r Llywodraeth gychwyn proses gyfreithiol cyn y gallant gyfarwyddo’r awdurdodau i dalu. Mae’n broses sydd yn cymryd rhyw wythnos.  Mewn cyfarfod yr wythnos ddiwethaf, nododd y Llywodraeth y byddai’r  broses yn cychwyn cyn diwedd yr wythnos. Mawr obeithiwn felly y bydd yr awdurdodau yn derbyn y cyfarwyddyd erbyn diwedd yr wythnos hon. Yn ddibynnol ar weithdrefnau mewnol yr awdurdodau, dylai athrawon ysgol dderbyn y codiad cyflog un ai mis nesaf neu ym mis Tachwedd, hynny gydag ôl-daliad o fis Medi, wrth gwrs.

 

Cofiwch gysylltu ag UCAC os oes unrhyw ymholiad pellach o ran y codiad cyflog.