Canllawiau Tymor yr Hydref

13 Gorffennaf 2020

Bellach mae canllawiau Llywodraeth Cymru ar ddisgwyliadau mis Medi ar gael yma:

Canllawiau Gweithredol
https://llyw.cymru/canllawiau-gweithredol-ar-gyfer-ysgolion-lleoliadau-o-dymor-yr-hydref-covid-19

Canllawiau ar Ddysgu Mewn Ysgolion:
https://llyw.cymru/canllawiau-ar-ddysgu-mewn-ysgolion-lleoliadau-o-dymor-yr-hydref-covid-19

Mae’r ardal Cwestiynau Cyffredin ar gael yma:
https://llyw.cymru/ysgolion-yn-cynyddu-gweithrediadau-o-29-mehefin-coronafeirws

Cofiwch gysylltu os ydych am drafod unrhyw elfen o'r canllawiau neu drefniadau sydd gan eich ysgol/awdurdod ar gyfer mis Medi.

Cadwch yn ddiogel a chofiwch fod UCAC yma i chi bob amser.