Croeso i
Undeb Cenedlaethol Athrawon Cymru

Mae UCAC yn undeb ar gyfer athrawon, penaethiaid a darlithwyr dros Gymru gyfan – yr unig undeb addysg sy’n rhoi Cymru’n gyntaf. Ymaelodwch heddiw! Cyniga UCAC wasanaeth proffesiynol cyflawn i’w haelodau. Mae’n cyfuno gwasanaeth ar lefel bersonol pan fydd angen, gyda grym undebol nerthol wrth ymgyrchu - yn lleol ac yn genedlaethol. Ymwelwch â gweddill y wefan am gyngor a gwybodaeth, atebion i gwestiynau cyffredin, sut i ddod yn weithgar o fewn yr undeb a chyfrannu at ein hymgyrchoedd diweddaraf.

  Cyngor
i aelodau

Os ydych chi’n aelod o UCAC ac angen cyngor, rydym yma i’ch helpu.

Mae taflenni gwybodaeth UCAC i'w gweld yma, ond os ydych angen cymorth pellach, cysylltwch â ni.