Tâl ac Amodau Gwaith Darlithwyr Addysg Uwch

Os oes gennych unrhyw amheuaeth yngl?n â’ch cyflog, cysylltwch â’ch cyflogwr; os oes anghydfod yngl?n â’ch cyflog neu’ch amodau gwaith cysylltwch ag UCAC a gallwn eich cynghori neu weithredu ar eich rhan.

 
1. Cyflog Darlithwyr Addysg Uwch
 
Dyma fanylion cyflog darlithwyr yn y sector Addysg Uwch ar gyfer Awst 2014.  
 
Awst 2014-2015 (£)
 
1. 13,953 27. 28,695
2. 14,257 28. 29,552
3. 14,631 29. 30,434
4. 14,959 30. 31,342
5. 15,356 31. 32,277
6. 15,765 32. 33,242
7. 16,131 33. 34,233
8. 16,577 34. 35,256
9. 17,039 35. 36,309
10. 17,528 36. 37,394
11. 18,031 37. 38,511
12. 18,549 38. 39,685
13. 19,083 39. 40,847
14. 19,632 40. 42,067
15. 20,198 41. 43,325
16. 20,781 42. 44,620
17. 21,391 43. 45,954
18. 22,029 44. 47,328
19. 22,685 45. 48,743
20. 23,386 46. 50,200
21. 24,057 47. 51,702
22. 24,775 48. 53,248
23. 25,513 49. 54,841
24. 26,274 50. 56,482
25. 27,057 51. 58,172
26. 27,864    
 
2. Telerau Cyflogaeth
 
Dylai pob un sy’n cychwyn o’r newydd mewn swydd darlithydd, neu sy’n cychwyn ar swydd newydd, ofyn i’w gyflogwr beth yw’r telerau cyflogaeth a derbyn cytundeb ysgrifenedig yn nodi’r oriau, telerau a hyd y cytundeb cyn cychwyn yn y swydd. 
 
3. Pensiwn Darlithwyr Addysg Uwch
 
Mae’n hanfodol bwysig, beth bynnag eich oedran, i gynllunio ar gyfer eich pensiwn. Mae UCAC yn argymell ystyried opsiynau pensiwn yn ofalus cyn dod i benderfyniad terfynol ar y mater.
 
Mae gan rai darlithwyr Addysg Uwch yr opsiwn o berthyn i Gynllun Pensiwn Athrawon (TPS) neu Gynllun Pensiwn USS (Universities Superannuation Scheme). 
 
Mae’r Llywodraeth yn cyflwyno newidiadau i’r Cynllun Pensiwn Athrawon gan gynnwys cyflwyno newid i’r Oed Pensiwn Arferol i gyd-fynd gyda’r Oed Pensiwn Gwladol. 
 
O ran pensiwn darlithwyr Addysg Uwch mae’r cyflogwyr yn bwriadu cyflwyno newidiadau i’r cynllun pensiwn USS, gan gynnwys newidiadau i’r oed pensiwn arferol.
 
Am fanylion pellach am y cynlluniau pensiwn hyn ewch i’r gwefannau canlynol:
 
Cofiwch gysylltu ag UCAC os dymunwch dderbyn unrhyw wybodaeth neu gyngor pellach am dâl ac amodau gwaith.