23 Mai 2014

Galw ar RhCT i atal proses ddiswyddo

Mae UCAC yn galw ar Gyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf i atal y broses o ddiswyddo unrhyw athro o fewn y sir, yn dilyn dyfarniad yr Uchel Lys heddiw fod penderfyniad y Cyngor i dorri addysg feithrin wedi bod yn anghyfreithlon. 

Dywedodd llefarydd ar ran UCAC "Mae'r broses o ddiswyddo staff sydd wedi bod yn mynd rhagddi yn ystod y misoedd diwethaf wedi achosi straen a gofid sylweddol i'n haelodau. 

“Gan fod ansicrwydd nawr ynghylch y penderfyniad gwreiddiol, galwn ar y Cyngor i atal y broses ar unwaith nes bod y sefyllfa'n gliriach." 
 
Am fanylion pellach cysylltwch â Rebecca Williams (Swyddog Polisi) ar Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld.