30 Medi 2014

UCAC yn cyhoeddi adroddiad ar y Profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol

Yn dilyn ail rownd y profion darllen a rhifedd cenedlaethol, a gynhaliwyd rhwng 7-13 Mai 2014, holodd UCAC barn aelodau ynghylch gwahanol agweddau o’r profion. 
 
Mae adroddiad UCAC yn amlinellu’r prif themau a amlygwyd yn yr ymatebion hynny. Cyflwynwn yr adborth hwn er mwyn ceisio gwella ar y drefn ar gyfer profion y flwyddyn nesaf.

I lawrlwytho copi PDF o'r adroddiad, cliciwch yma.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â ni.