14 Rhagfyr 2015: Lansio archif ddigidol i ddathlu pen-blwydd UCAC yn 75 mlwydd oed

I gofnodi'r garreg filltir bwysig hon, rydym wedi lansio archif ddigidol UCAC sydd yn cynnwys ffotograffau, posteri, cyhoeddiadau ac effemera yn ymwneud â'r undeb.

Rydym wedi casglu dros 1,000 o luniau gan aelodau presennol, cyn-aelodau, teuluoedd sylfaenwyr yr undeb, ac unigolion sydd â chysylltiad â'r undeb ac mae'r lluniau yn gofnod arbennig o hanes yr undeb dros y 75 mlynedd ers ei sefydlu yn 1940. Rydym yn ddiolchgar iawn i Casgliad y Werin am ddarparu offer sganio er mwyn medru cwblhau'r gwaith pwysig hwn, ac yn ddiolchgar iawn i bawb sydd wedi cyfrannu eitemau.

Cliciwch yma i weld yr archif gyfan.