31 Gorffennaf 2019
 

Eisteddfod Genedlaethol 2020

Eleni, fel pob blwyddyn, bydd gan UCAC bresenoldeb ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol ac rydym yn edrych ymlaen yn fawr at Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy yn nhref Llanrwst.
 
Bydd swyddogion ac aelodau UCAC yn ein pabell (Stondin 117) trwy gydol yr wythnos a bydd cyfle i gael sgwrs a thrafodaeth ac i glywed mwy am yr ymgyrch rhyng-undebol Toriadau i Ysgolion.
 
Edrychwn ymlaen yn fawr at groesawu ein haelodau.

  Cyngor
i aelodau

Os ydych chi’n aelod o UCAC ac angen cyngor, rydym yma i’ch helpu.

Mae taflenni gwybodaeth UCAC i'w gweld yma, ond os ydych angen cymorth pellach, cysylltwch â ni.